Home

Hoofdnavigatie
Modellen
911

Maatregelen om de efficiency verder te verbeteren

Cayman
Porsche Cayman - Maatregelen om de efficiency verder te verbeteren

Maatregelen om de efficiency verder te verbeteren

Thermomanagement

Het intelligente thermomanagement in de Cayman modellen regelt de temperatuur in de motor en versnellingsbak, om de in de warmdraaifase optredende aandrijfverliezen te verlagen.

Door een geregelde aansturing van de warmtecapaciteit en selectieve, trapsgewijze inschakeling van de verschillende koelcircuits worden motor en versnellingsbak sneller opgewarmd. Dat vermindert de wrijving – en daarmee het brandstofverbruik en de CO2-emissie. Bovendien zorgt het thermomanagement bij een sportieve rijstijl voor een daling in de bedrijfstemperatuur, en maakt zo grotere prestaties mogelijk.

De vloeistofkoeling werkt volgens het uit de racesport bekende dwarsstroomprincipe. Het voordeel: elke cilinder wordt gelijkmatig voorzien van koelvloeistof. Alle kleppen zijn beschermd tegen thermische overbelasting en daarmee samenhangende vroegtijdige slijtage. Voor een betere verbranding en in verhouding lagere uitlaatgas-, verbruiks- en geluidswaarden.

Motormanagement

De motorelektronica zorgt ervoor dat de motor onder alle bedrijfsomstandigheden optimaal functioneert. Daarnaast regelt deze unit ook alle direct bij de motor betrokken functies. Het resultaat: een optimaal vermogen en koppel bij relatief lage verbruiks- en emissiewaarden. Voor elke rijstijl.

Een voorbeeld: de cilinderselectieve pingelregeling. Omdat bij verbrandingsmotoren alle cilinders onmogelijk onder exact dezelfde omstandigheden werken, bewaakt de pingelregeling ze individueel. Zo nodig wordt het ontstekingstijdstip individueel aangepast. Op die manier wordt beschadiging van cilinders of zuigers bij hoge toerentallen en zware belasting voorkomen. De On-Board-Diagnose, die werkt volgens Europese normering, herkent eventueel optredende storingen of defecten in het uitlaat en brandstofsysteem vroegtijdig en geeft ze weer op de boordcomputer. Hierdoor wordt een toename van de schadelijke uitstoot en overmatig brandstofverbruik vermeden.

Automatische start-stopfunctie

De automatische start-stopfunctie, standaard in de Cayman modellen, schakelt de motor uit als u bijvoorbeeld voor een verkeerslicht wacht, de versnellingsbak in zijn vrij zet en het koppelingspedaal loslaat. Bij wagens met Porsche Doppelkupplung (PDK) volstaat het om tijdens het wachten het rempedaal ingetrapt te houden. De audio- en communicatiesystemen blijven ondanks deze motoronderbreking functioneren. Wanneer u het koppelingspedaal intrapt resp. het rempedaal loslaat, start het systeem de motor weer vanzelf. Dit resulteert vooral in het stadsverkeer in een zuiniger brandstofverbruik.

De automatische start-stopfunctie kan met een knop in de middenconsole worden gedeactiveerd resp. geactiveerd. In bepaalde situaties wordt de functie automatisch gedeactiveerd, bijvoorbeeld bij extreme buitentemperaturen, geactiveerde SPORT knop of bij een beperkte acculading.

Boordnetrecuperatie

Een andere functie ter bevordering van de efficiency bij de Cayman modellen is de boordnetrecuperatie. Hierbij wordt de accu voornamelijk tijdens het remmen opgeladen door de dynamo. Bij het accelereren daarentegen is het volledige vermogen van de verbrandingsmotor beschikbaar, omdat de elektrische systemen dan grotendeels door de eerder in de accu opgeslagen energie worden gevoed.