Porsche - Diplomatic Sales

Diplomatic Sales

Via de officiële Nederlandse Porsche organisatie is het mogelijk een privé- of dienstvoertuig te bestellen via ons Diplomatic Sales programma.

Dankzij onze ruime ervaring hebben wij de mogelijkheid om zowel in binnen- als in buitenland een Porsche te leveren.

Het Porsche Diplomatic Sales programma is beschikbaar voor

 • Nederlandse diplomaten die benoemd zijn in het buitenland
 • Buitenlandse diplomaten die benoemd zijn buiten hun eigen land
 • Nederlandse militairen werkzaam in het buitenland
 • EPO
 • OPCW
 • Europol
 • Estec
 • NAVO
 • International Court of Justice
 • ICTY
 • US-IRAN
 • Eventuele andere relevante doelgroepen op aanvraag

Voorwaarden

 • Voor aanschaf van een Porsche binnen het Diplomatic Sales programma voor privé gebruik hebben wij een kopie van uw diplomatieke paspoort nodig.
 • U dient het RDW formulier 137 in te vullen voor de afhandeling van het kenteken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met

Porsche Centrum Rotterdam
Schuttevaerweg 116
3044 BB Rotterdam
Tel: 088-9119911

Porsche Centrum Amsterdam
Sijsjesbergweg 50
1105 AL Amsterdam
Tel: 020-4911911

Porsche Centrum Maastricht
Afrikalaan 37
6199 AH Maastricht-Airport
Tel: 043-8000991

English version

Diplomatic Sales

Within the official Dutch Porsche organization it is possible to order a private- or service vehicle through our Diplomatic Sales program.

Due to our established experience, it is possible to deliver a Porsche both in the Netherlands as well as in foreign countries.

The Porsche Diplomatic Sales program is available to

 • Dutch diplomats who are appointed in foreign country
 • Foreign diplomats who are appointed outside their own country
 • Dutch military active in foreign country
 • EPO
 • OPCW
 • Europol
 • Estec
 • NAVO
 • International Court of Justice
 • ICTY
 • US-IRAN
 • Any other target groups on request

Conditions

 • For purchase of a Porsche for private use within the Diplomatic Sales program, we need a copy of your diplomatic passport.
 • We need RDW form 137 for concluding the license number.

For questions please feel free to contact

Porsche Centrum Rotterdam
Schuttevaerweg 116
3044 BB Rotterdam
Tel: 088-9119911

Porsche Centrum Amsterdam
Sijsjesbergweg 50
1105 AL Amsterdam
Tel: 020-4911911

Porsche Centrum Maastricht
Afrikalaan 37
6199 AH Maastricht-Airport
Tel: 043-8000991