Porsche - Motor
Motor
 

Motor

”Öppen hjärtkirurgi”: motorn i 911 T återställs till ursprungligt skick

När livsrytmen för en motor med lång drifttid avbryts under en lång period av inaktivitet kan motorns prestanda försämras. Det finns till och med risk för att motorn kan bli ett tillfälligt hem för oönskade gäster. Rester av insektsbon som fortfarande sitter fast på motorhuset är tydliga bevis på detta. Dessutom har vind och väder vunnit många segrar över metallen efter ihållande attacker. De senaste 38 åren har dock inte resulterat i några irreparabla skador på motorn.

911 T genomgår ”öppen hjärtkirurgi”: efter slutförandet av karossreparationerna på denna amerikanska Coupé från 1973 har experterna på Classic-verkstaden nu riktat uppmärksamheten mot motorn. Som en del av projektet ”Revive the Passion”, som initierades gemensamt av Porsche Club of America (PCA), Porsche Club Coordination och Porsche Classic, kan den faktiska ”återupplivningsfasen” därför nu påbörjas. Den helt restaurerade bilen planerades att lottas ut bland PCA-medlemmar och överlämnas till den nya ägaren under Porsche Parade i USA i juli samma år. Motorn, en sexcylindrig boxermotor med en slagvolym på 2,4 liter, skulle tills dess överföra 140 hk (vid 5 600 varv/min) till vägen och ge topphastighet på 127 mph (205 km/h).

På Classic-verkstaden började Porsche-specialisterna med att demontera motorn helt. Alla delar placerades sedan i den speciella tvättmaskinen. Detta är nödvändigt, eftersom det bara går att bestämma delarnas exakta skick när de är helt rena och fria från korrosion och smuts. Detta arbete utförs med största möjliga noggrannhet. Vissa delar, till exempel fläktringen, måste genomgå visuell inspektion för att eventuella sprickor ska upptäckas. Experterna använder en sofistikerad testmetod för att upptäcka dessa osynliga sprickor som till exempel kan uppstå i vevhuset och på vevaxeln. Delarna utsätts för magnetism på Porsches forsknings- och utvecklingscentrum i Weissach. Elektromagnetiska stålpartiklar fastnar då i sprickorna som därmed blir synliga under ultraviolett ljus. Dessutom utförs ett stort antal mätningar. Under dessa mätningar kontrolleras till exempel cylinderhuvudenas, cylindrarnas och kolvarnas måttnoggrannhet.

I slutet av denna utvärderingsprocess uppskattade experterna att motorns körsträcka var cirka 100 000 miles, vilket inte är orimligt mycket för en 38-årig motor. De tidigare ägarna hade inte heller pressat motorn till dess gränser. Faktum är att det var den långa stilleståndstiden som den hade lidit av mest. Utifrån sin erfarenhet och resultatet från mätningarna bestämde därefter experterna hur de skulle gå vidare med restaureringsprocessen.

Som en del av en fullständig restaurering av en motor på Porsche Classic byts alltid samtliga lager, tätningar och remmar ut mot nya Porsche-originaldelar. Detsamma gäller kamkedjorna. Dessa utgör inte en stor kostnadsfaktor, men de går bara att komma åt när motorn har öppnats helt. Man tar därför alltid tillfället i akt att ersätta dem. På 911 T byttes även hela elsystemet ut, inklusive tändstift, tändkablar och motorns kablage. Även avgassystemet, som inte var original, oljepumpen, vevaxeln och kopplingen byttes ut. Renoverade delar som mekanisk insprutningspump, fördelare, generator och CDI-styrenhet monterades. Andra motordelar försågs med korrosionsskydd genom ytbehandling. Följande metoder användes, beroende på komponenten i fråga: blästring med glaspulver, galvanisering, betning och lackering.

Allt detta förberedande arbete för en lyckad restaurering av motorn är ett jobb för experter med stor erfarenhet och är även en mycket tidskrävande och komplex process. Denna ansträngning är dock nödvändig för en komplett restaurering. En komplett, ny motor från 1973 finns helt enkelt inte längre. Däremot finns många av de enskilda originaldelarna fortfarande tillgängliga. Under den efterföljande monteringen och installationen använde sig specialisterna även av gamla originalverktyg och originalfixturer.

Sanningens ögonblick inträffar dock först efter monteringen. Som vanligt med en helt ny motor måste den restaurerade 911 T-motorn utsättas för ett dynamometertest under en provkörning. Motorn kan inte förvänta sig någon specialbehandling på grund av sin ålder. Den måste gå som om den vore ny. Därför måste värdena för bland annat effekt och vridmoment stämma exakt. Dessutom kontrolleras motorns täthet och allmänna funktionalitet och olika justeringar görs. Därefter går motorn för fullt igen – och har återfått sin glans.

Porsche Motor - Tillkännagivande av projektet

Tillkännagivande av projektet

Porsche Motor - Ankomst och demontering

Ankomst och demontering

Porsche Motor - Växellåda

Växellåda

Porsche Motor - Karossarbete och lackborttagning

Kaross och lackborttagning

Porsche Motor - Karossarbete: rekonstruktion

Rekonstruktion av karossen

Porsche Motor - Motor

Motor

Porsche Motor - KTL och lackering

KTL och lackering

Porsche Motor - Interiör

Interiör

Porsche Motor - Slutmontering och färdigställande

Slutmontering och färdigställande

Porsche Motor - Överlämning till vinnaren, Porsche Parade 2011

Överlämning till vinnaren

Porsche Motor - 911 T på Porsche-museet

911 T på Porsche-museet