Hållbarhet
 
Hållbarhet Porsches insatser kring hållbarhet handlar om att alltid se framåt, bli bättre och mer effektiva. Och vi gör det inte bara när det gäller utveckling, produktion och försäljning – vi ser till att sammankoppla fascinationen av att köra en sportbil med resurseffektiv mobilitet.Vi tacklar de ökande utmaningar som möter en modern och hållbar biltillverkare: Teknologiskt ledarskap har alltid varit, och kommer alltid vara, vårt mål. Vi visar att effektivitet och socialt ansvarstagande inte står i motsats till varandra.
Läs mer