Visselblåsning
 

Visselblåsning

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik samt driva Volkswagen Group Sverige AB på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Av denna anledning har vi inrättat en funktion för visselblåsning. Medarbetare och andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av några konsekvenser av rapporteringen. Tjänsten hanteras av en extern part, WhistleB, och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet. Rapporterna hanteras konfidentiellt av GRC-avdelningen på Volkswagen Group Sverige AB.

Lämna en rapport här

Vänligen observera att visselblåsarsystemet inte är en meddelandekanal för kundtjänstärenden. Om du vill framföra kundklagomål eller har frågor i övrigt ber vi dig kontakta Volkswagen Group Sverige AB:s kundtjänst.

Kontakta Volkswagen Groups kundtjänst