Visselblåsarsystem
 
Efter inlämning av tips får du en bekräftelse på mottagandet och därefter utvärderas rapporten. Om ytterligare information krävs, kontaktar vi dig. Vi ber dig därför att ange ett kontaktsätt även om du skickar in en rapport anonymt (exempelvis via rapporteringskanalen online – se nedan).

Utredning inleds endast om denna första utvärdering visar att det finns skäl att misstänka överträdelse. Därefter utvärderas resultatet av utredningen och lämpliga åtgärder vidtas.
Om du har några frågor eller förfrågningar angående ditt nya eller begagnade fordon eller återkoppling eller klagomål rörande tjänster som tillhandahålls av Porsche eller våra affärspartners (exempelvis bilhandlare, verkstäder), kontakta kundservice@porsche.se. Uppgiftslämningssystemet erbjuder olika kanaler för rapportering av potentiella olämpliga beteenden bland anställda. Du kan kontakta Porsches uppgiftslämningssystem på följande telefonnummer:

+ 49 711 911 24444*.

Dessutom kan du lämna din rapport dygnet runt alla dagar på det internationella avgiftsfria numret:

+800 444 46300*.

Om din lokala telefonleverantör inte stöder den avgiftsfria tjänsten kan du ringa följande avgiftsbelagda nummer:

+49 5361 946300.

* Beroende på vilket land du ringer från kanske vår internationella avgiftsfria hotline inte är tillgänglig, eftersom vissa telefonnätleverantörer inte stöder tjänsten. Om så är fallet, använd det angivna avgiftsbelagda numret eller ditt landsspecifika nummer.


Landsspecifika telefonnummer

Brasilien 0800-5912743 (avgiftsfritt nummer)
021-23911381 (lokalt nummer)

Mexiko 001-800-4610242 (avgiftsfritt nummer)
0155-71000355 (lokalt nummer)

Republiken Slovakien 0800-002576 (avgiftsfritt nummer)
02-33325602 (lokalt nummer)

USA 833-6571574 (avgiftsfritt nummer)
908-2198092 (lokalt nummer)

Sydafrika 0800-99483 (avgiftsfritt nummer)
021-1003533 (lokalt nummer)

Malaysia 1-800-819523 (avgiftsfritt nummer)
0154-600099 (lokalt nummer)

Argentina 0800-6662992 (avgiftsfritt nummer)
011-52528632 (lokalt nummer)

Tyskland 0800-444 46300 (avgiftsfritt nummer)
049-5361 946300 (lokalt nummer)
Det finns möjlighet att använda en webbaserad kommunikationsplattform för att kontakta Porsches uppgiftslämningssystem på många språk. Detta system är konfidentiellt och tekniskt säkrat.

Även om det språk du föredrar inte erbjuds i rapporteringskanalen, kan du använda vilket språk som helst för att skicka in din rapport. Du kan också kontakta Porsches uppgiftslämningssystem på vilket språk som helst via e-post eller vanlig post.


Rapporteringskanal online
Externa jurister (ombudsmän) ger råd beträffande uppgiftslämningssystemet och ser till att rapporter från uppgiftslämnare vidarebefordras till uppgiftslämningssystemet – anonymt om så önskas.

Om du vill komma i kontakt med ombudsmännen hittar du deras kontaktuppgifter här: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/
Du kan kontakta Porsches uppgiftslämningssystem via e-post:

grc@vwgroup.se
Postadress:

Central Investigation Office
Box 1717
38 436 Wolfsburg, Germany

Visiting address:

Central Investigation Office
Porschestraße1
38 440 Wolfsburg, Germany

Personligt:

Om du vill ha ett personligt möte, boka tid genom att i förväg skicka e-post till oss på
grc@vwgroup.se.
Information om skydd av personuppgifter i uppgiftslämningssystemet finns här:

Privacy Notice Compliance and Internal Investigations (PDF; 0.1 MB)

Privacy Notice Whistleblower System (PDF; 0.1 MB)

Privacy Notice Whistleblower System General Information (PDF; 0.1 MB)