Porsche Producentansvar
 

När din Porsche slutar rulla tas den omhand – kostnadsfritt


I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem
I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar erbjuds Porsches bilägare därmed att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning.
Läs broschyr om skrotningsreglerna (pdf)

Du hittar information om närmaste mottagningsställe på bilretur.se.