Home

Hoofdnavigatie
Modellen
911

Archief 2006

Contract President-Directeur Wiedeking verlengdPorsche boekt recordwinst


Stuttgart, 17 november 2006 – Porsche heeft wederom een zeer gezond fiscaal jaar achter de rug. De winst voor belasting van het boekjaar 2005/2006 (tot 31 juli) is gestegen tot 2,110 (vorig jaar: 1,238) miljard euro. Porsche heeft hiermee een nieuwe recordwinst geboekt en zet de groei op het ingeslagen pad voort. Verheugend is dat er een sterkere winstgroei voortkwam uit de winst van autoverkopen dan uit de respectievelijke omzetten, mede dankzij een verbeterde modellenmix.

De bovengemiddelde winstgroei was echter het resultaat van eenmalige effecten en speciale transacties. Zo leverde de verkoop van CTS Fahrzeug-Dachsysteme een boekwinst van 80,7 miljoen euro op. De winst van de investering in Volkswagen was verantwoordelijk voor 203 miljoen euro en verdiensten van het indekken van aandelen in verband met de aankoop van VW-aandelen droegen op zichzelf al honderden miljoenen euro’s aan de winst bij.

De winst van de Porsche Groep na belasting steeg tot 1,393 (vorig jaar: 0,779) miljard euro. De winst per aandeel bedroeg 78,10 (44,68) euro per gewoon aandeel en 78,22 (44,74) euro per preferent aandeel.

Net als de winst van de Groep, steeg de winst vóór belasting van Porsche AG in het betreffende jaar en kwam uit op 1,668 (vorig jaar: 0,872) miljard euro. De winst na belasting steeg steeg tot 1,254 (0,528) miljard euro. Aandeelhouders van Porsche zullen hiervan ook profiteren door een hoger dividend.

In een speciale aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om een vennootschappelijk kapitaal te creëren van 22,75 miljoen euro, wat 8,75 miljoen gewone en preferente aandelen vertegenwoordigt. De Raad van Bestuur is op deze manier in staat om het aandelenkapitaal in de komende vijf jaar met 22,75 miljoen euro te verhogen door het uitgeven van nieuwe aandelen bij één of meer gelegenheden.

In een separate beslissing heeft de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur toestemming gegeven om het aandelenpercentage in Volkswagen AG te verhogen tot een maximum van 29,9 procent.

In de vergadering van vandaag heeft de Raad van Commissarissen het vertrek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Prof. Dr. Helmut Sihler, en lid van de Raad van Commissarissen Dr. Walther Zügel (73) behandeld. Dit vertrek wordt effectief bij het sluiten van algemene aandeelhoudersvergadering op 26 januari 2007. Prof. Ulrich Lehner (60), Voorzitter van de Raad van Bestuur bij Henkel, en Hans-Peter Porsche (63), aandeelhouder in Porsche AG en in Porsche Holding, worden voorgesteld als opvolgers.

De Raad van Commissarissen heeft ook het contract van de President en Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Wendelin Wiedeking (54) met opnieuw vijf jaar verlengd. Hij zal hierdoor beginnen aan zijn vierde vijfjarige termijn als President en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Prof. Helmut Sihler: "Dr Wiedeking staat voor continuïteit, en garandeert het voortdurende succes van Porsche AG. In de afgelopen vijftien jaar heeft hij Porsche uit de crisis naar een buitengewoon solide economische positie geleid en hiermee de basis gelegd voor de verdere voorspoedige ontwikkeling van het bedrijf. Zijn naam representeert soliditeit en groei – een koers waarvan de Raad van Commissarissen unaniem vindt dat Dr. Wiedeking die moet aanhouden".

2006/11/21