Porsche - Werknemers

Werknemers

Integrerende bedrijfscultuur

De bestuursrichtlijnen, de nalevingscode van Porsche en de bedrijfsregels van Porsche vormen een platform voor de bedrijfscultuur. De essentiële actiegebieden voor het personeelsbeleid en sociale beleid zijn gebaseerd op dit platform. Dit omvat het handhaven van de geschiktheid van medewerkers om te werken (vermogen tot werken) en het bevorderen van het evenwicht tussen het werk- en privéleven om de carrière-eisen te verzoenen met die van het gezinsleven. Aan het einde van 2012 hebben de raad van bestuur en de algemene ondernemingsraad een pakket maatregelen aangenomen dat luistert naar de naam Employment Market of the Future (Arbeidsmarkt van de toekomst). Dit programma omvat concrete maatregelen voor het implementeren van enkele ambitieuze doelstellingen. Deze omvatten preventie van welke vorm van discriminatie dan ook, het verbeteren van de positie van vrouwen op het werk, het creëren van een motiverende werkomgeving en het verwezenlijken van een zo hoog mogelijke levenskwaliteit. De positieve effecten van deze inzet ten behoeve van onze werknemers kwamen tot uitdrukking in de resultaten van de gevoelsbarometer die binnen het Volkswagen-concern is uitgevoerd. Deze voor de gehele onderneming uitgevoerde werknemersenquête werd bij Porsche voor het eerst geïntroduceerd in 2013, en 95 procent van de respondenten gaf aan het fijn te vinden om bij Porsche te werken.

Meer kwaliteit van leven

Naast een positieve werkomgeving zijn onze werknemers ook geïnteresseerd in het verwezenlijken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het juiste evenwicht tussen het werk- en privéleven en het combineren van het gezinsleven met een carrière zijn essentiële aandachtspunten. Naast kinderopvangpakketten implementeert Porsche daarom tal van verschillende vormen van flexibele werktijd om de kwaliteit van leven te bevorderen. Deze mogelijkheden worden door het bedrijf aangevuld met de overeenkomst Working Time Choice based on Life Phase (Werktijdkeuze op basis van levensfase) uit 2013. Deze speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van flexibel werken. Porsche ondersteunt de gezondheid en conditie van werknemers via tal van mogelijkheden op het vlak van deelname aan bedrijfssport. Het bedrijf legt zich daarnaast toe op het bevorderen van integratie en sociale contacten binnen de bedrijfshiërarchiën.

Basis- en loopbaantraining met kwalificaties

Bij Porsche beschouwen we jonge werknemers als de toekomst van het bedrijf. Daarom bevorderen wij hun belangen op verschillende manieren. Jonge mannen en vrouwen die hun training in Zuffenhausen voltooien, kunnen kiezen uit negen verschillende technische beroepsprofielen. Leerlingen krijgen een baan binnen het bedrijf wanneer zij hun kwalificaties behalen. Porsche zet zich ook in om schoolverlaters van lager middelbaar onderwijs en kwetsbare tieners uit achterstandssituaties een echte mogelijkheid te bieden om hun vaardigheden te verbeteren. Sinds 2012 kent Porsche het zogeheten Foundation Year. Het doel van dit jaar is om jonge mensen met specifieke tekortkomingen de mogelijkheid te bieden om een training te volgen die tot een kwalificatie leidt. Een ander internationaal voorbeeld is afkomstig van het PTRCA (Porsche Training and Recruitment Center Asia) in Manila in de Filipijnen Hier wordt kansarme jonge mannen en vrouwen de mogelijkheid geboden om zich te laten op leiden tot vaardige werknemers voor Porsche Service Centers over de gehele wereld.

Een andere belangrijke hoeksteen van personeels- en managementontwikkeling bij Porsche is de professionele ontwikkeling van individuele vaardigheden, competenties en kennis bij werknemers. Porsche richt zich hierbij steeds meer op het concept van 'professionele families' binnen het Volkswagen-concern. Deze vormen van werknemerontwikkeling worden aangevuld door een aantal initiatieven, waaronder het Porsche Talent Team en het Porsche Management Program.

Medezeggenschap en compensatie

Een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsmanagement, de afdeling Human Resources en de ondernemingsraad is kenmerkend voor de bedrijfscultuur bij Porsche. Dit biedt onze werknemers een breed scala aan mogelijkheden met betrekking tot participatie, een eerlijke prestatiegebonden beloning, een genereus pensioenplan en een ruime beschikbaarheid van mogelijkheden voor advies. De voordelen omvatten een bedrijfspensioenplan dat wordt gefinancierd door de werkgever en de mogelijkheid om pensioenen aan te vullen via individuele bijdragen aan het variabele VarioRente-pensioen.

Gezondheidszorg en advies van de afdeling voor gezondheidszorgbeheer en gezondheid en veiligheid op het werk, naast de verscheidenheid aan mogelijkheden voor gezondheidsadvies en begeleiding op het vlak van sociale kwesties.

Deel uitmaken van de Porsche familie

Porsche biedt werknemers van het bedrijf een integrerende bedrijfscultuur, uitstekende mogelijkheden voor basis- en loopbaantraining en eerlijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Als u deel wilt uitmaken van de Porsche familie, kunt u op onze webpagina terecht voor een veelheid aan informatie en vacatures “Jobs & Career”.