CO2-uitstoot en brandstof verbruik - NEDC vs WLTP

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO2) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

Vanaf 1 september 2019 zijn alle nieuwe voertuigen WLTP goedgekeurd.

Door de meer realistische testprocedure zullen het brandstofverbruik en de CO2-emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger zijn dan die gemeten volgens de NEDC.

We zijn momenteel verplicht om de WLTP-cijfers te vermelden. De regelgeving rond de autofiscaliteit blijft echter tot 31 december 2020 deels gebaseerd op de NEDC-cijfers.

Om onze klanten duidelijk te blijven informeren toont deze website, alsook de smartphone apps en afgeleide documenten, waar van toepassing, NEDC en WLTP cijfers (CO2-uitstoot en brandstofverbruik).

In het geval van nieuwe voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, zijn de NEDC-cijfers afgeleid van de WLTP-gegevens. In gevallen waarin de cijfers zijn opgegeven als waarde-bereiken, verwijzen deze niet naar een bepaald afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypen met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires kunnen de relevante voertuigparameters veranderen zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica. En, kunnen in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl, van invloed zijn op brandstofverbruik, energieverbruik, CO2-emissies en de prestaties van het voertuig.

De CO2-emissie en verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil de krachtens de toepasselijke wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Meer informatie over de verschillen tussen WLTP en NEDC vindt u op:

Via deze link vindt u de lijst van alle modellen in ons assortiment met – ter indicatieve titel - de WLTP-waarden voor CO2- uitstoot en brandstofverbruik.

Ontdek de lijst (PDF; 4 MB)