Porsche - Bedrijf en klanten

Bedrijf en klanten

Dialoog met klanten

Intensieve communicatie met onze klanten is een topprioriteit bij Porsche. Een belangrijk element hierbij is CRM@Porsche voor wereldwijd, end-to-end-klantrelatiebeheer. Porsche voert meer dan 150.000 klantenquêtes uit in Duitsland en in andere landen over de gehele wereld. Jaarlijks nemen meer dan 40.000 klanten in Duitsland en elders contact met ons op, via internet, telefonisch of via het centrum voor klantcontact in Stuttgart.

Duurzaamheid binnen het dealernetwerk

De geplande omzetgroei die is beschreven in Corporate Strategy 2018 (Bedrijfsstrategie 2018), is gekoppeld aan een uitbreiding van het dealernetwerk van Porsche naar meer dan 1.000 dealers. Veel van de bestaande Porsche dealers zullen bovendien worden uitgebreid. De aandacht van het programma Dealership Sustainability Initiative (Initiatief voor duurzaamheid bij dealers) richt zich daarom op meetwaarden voor het optimaliseren van de milieukenmerken van gebouwen en dealeractiviteiten en op het verbeteren van de energiezuinigheid. Porsche ondersteunt de dealers met twee nuttige hulpmiddelen die daartoe speciaal zijn ontwikkeld, namelijk een planningshandleiding en het op software gebaseerde Porsche Center Energy Efficiency Tool.

Duurzame inkoop

De groeitoename op het vlak van de voertuigenomzet betekent dat de inkoop meer en meer wordt gericht op duurzaamheidsbeheer. Inkoop verloopt bij Porsche grotendeels via de inkooporganisatie van het Volkswagen-concern, en het bedrijf neemt actief deel in het Sustainability in Supplier Relationships-concept (Duurzame leverancierrelaties). De vier pijlers Sustainability Requirements (Duurzaamheidsvereisten), Risk Analysis (Risicoanalyse), Integration in the Procurement Process (Integratie in het inkoopproces) en Supplier Monitoring and Development (Controle en ontwikkeling van leveranciers) vormen het structurele kader voor een brede betrokkenheid.

Beheer van risico's en naleving

Bij Porsche beschouwen we de goede reputatie van het bedrijf als de hoeksteen van het succes op de lange termijn. Het bedrijf zorgt er daarom voor dat alle activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, interne regels, waarden en overeenkomsten. De interne nalevingscode beschrijft hiertoe de nalevingscultuur en de principes voor de uitlijning van zakelijke activiteiten en het omgaan met groepen belanghebbenden. Porsche beschikt bovendien over een veelomvattende organisatiestructuur voor het omgaan met naleving en een programma voor het implementeren van gedefinieerde nalevingsdoelen.

Potentiële risico's voor de strategie en operationele doelstellingen van het bedrijf worden bij Porsche geïdentificeerd en geëvalueerd via een risicobeheersysteem en een intern controlesysteem voor de gehele groep. Met nalevingsrisico's, essentiële criteria en indicatoren voor duurzaamheid wordt eveneens rekening gehouden.

Politieke dialoog

Als een verantwoordelijke werkgever en een verantwoordelijk bedrijf beschouwen deelname aan maatschappelijke debatten en politieke debatten over onderwerpen die relevant zijn voor het bedrijf als een belangrijke taak. We zetten daarom onze substantiële expertise in bij het zoeken naar oplossingen voor actuele uitdagingen op het gebied van het milieu en het sociale vlak. We ondersteunen verder initiatieven en organisaties bij het verwezenlijken van hun doelstellingen. Porsche streeft naar een open en transparante dialoog met groepen belanghebbenden en zet zich in voor het handhaven van een in politiek opzicht neutrale positie.