Verantwoordelijkheid binnen het bedrijf

Porsche - Bedrijf en klanten

Bedrijf en klanten

Porsche streeft naar duurzame groei. Tevreden klanten, een omvangrijke dealernetwerk en betrouwbare leveranciers vormen het platform voor onze visie. We geloven in essentiële factoren en zorgen ervoor dat acties van al onze werknemers in overeenstemming zijn met de wetgeving en bedrijfswaarden. Hiertoe koesteren we van een cultuur van een open dialoog met de overheid en de gemeenschap en we implementeren systematisch risicobeheer voor het beoordelen en beheersen van potentiële gevaren.

Meer informatie
Porsche - Productverantwoordelijkheid

Productverantwoordelijkheid

Porsche streeft ernaar om te voldoen aan de uitdaging van het combineren van uitmuntende prestaties met een gelijktijdige vermindering op het vlak van het verbruik. Het is van essentieel belang hierbij dat de efficiëntie wordt verbeterd met nieuwe technologieën. De doelstellingen zijn om het verbruik en de uitstoot bij elk nieuwe model met 10 tot 15 procent te verminderen, zonder dat de wensen van de klanten in het geding komen.

Meer informatie
Porsche - Milieu en energie

Milieu en energie

Een verantwoordelijke benadering voor grondstoffen, energie en water is een topprioriteit bij Porsche. Productieprocedures die gericht zijn op het behoud van hulpbronnen en een consistent milieu- en energiebeheer bij activiteiten, dragen bij aan voortdurende verbeteringen op alle locaties.

Meer informatie
Porsche - Werknemers

Werknemers

Porsche is een kosmopolitische bedrijf met werknemers uit meer dan 60 landen die werkzaam zijn op de vestigingslocaties van het bedrijf. Hun motivatie en inzet zijn bepalende factoren voor succes. Het platform daartoe is een bedrijfscultuur op basis van diversiteit en gelijk kansen, basis- en loopbaantraining met toepasselijke kwalificaties, een billijke beloning en vergoeding, en een goed ontwikkeld medezeggenschapssysteem.

Meer informatie