Porsche - Verantwoordelijkheid
Porsche - Verantwoordelijkheid
Porsche - Verantwoordelijkheid
Porsche - Verantwoordelijkheid
Porsche - Verantwoordelijkheid
Porsche - Verantwoordelijkheid
Porsche - Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid binnen het bedrijf

Porsche - Schijnbare tegenstellingen verenigen

Schijnbare tegenstellingen verenigen

Bij Porsche zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid niet in tegenspraak hoeft te zijn met commerciële doelstellingen of zelfs met het vervaardigen van exclusieve sportauto's. We zien duurzaamheid als een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid om deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheden met elkaar te verenigen en om de aanvaardbaarheid van onze producten en activiteiten binnen de bredere gemeenschap te waarborgen. Innovatieve voertuigen, een benadering waarbij de klant centraal staat, milieubescherming en verantwoordelijkheid voor werknemers – we hanteren zeer strenge normen met betrekking tot al deze gebieden en streven naar voortdurende verbetering op de korte en de lange termijn.

Meer informatie

Verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap

Porsche - Nationaal en internationaal

Nationaal en internationaal

Als een bedrijf dat is gevestigd in lokale gemeenschapen en dat fungeert op het internationale toneel, is Porsche zich bijzonder bewust van de zakelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de gemeenschap. Porsche ondersteunt toepasselijke initiatieven en organisaties door het op een transparante wijze aan hen toekennen van geld voor schenkingen en sponsorschap en het door bijstaan van deze organisaties bij hun belangrijke functies in de gemeenschap.

Meer informatie

Verantwoordelijkheid beheren

Porsche - Duurzaamheidsbeheer in vogelvlucht

Duurzaamheidsbeheer in vogelvlucht

Duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid zijn bij Porsche bestuurlijke kwesties. De verantwoordelijkheid voor deze aangelegenheden is daarom onderdeel van de portefeuille van de voorzitter van de raad van bestuur. Onze doelstelling is dan ook het beschikken over een proces van voortdurende verbetering op dit gebied. We hebben daarom in 2013 de duurzaamheidsstructuur aangepast. Dit heeft geleid tot het platform voor transparante rapportage en het bevorderen van onze inzet. Het duurzaamheidsrapport dat voor het eerst werd gepubliceerd in mei 2014, getuigt dan ook van deze betrokkenheid.

Meer informatie

Duurzaamheidsrapport

Meer informatie over duurzaamheid bij Porsche

Meer informatie over duurzaamheid bij Porsche

In mei 2014 publiceerde Porsche AG het eerste duurzaamheidsrapport van het bedrijf.

Meer informatie

Contact

Contact met ons opnemen

Als u eventueel vragen hebt over duurzaamheid binnen het bedrijf, kunt u een e-mailbericht sturen aan sustainability@porsche.com