Porsche - Sociale aangelegenheden

Sociale aangelegenheden

Binnenlandse inzet

Porsche is bijzonder actief op het vlak van het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan een breed scala aan organisaties en instellingen via de productielocaties in Stuttgart en Leipzig. In Stuttgart omvatten deze organisaties de straatkrant Trott-war en gesponsorde organisaties zoals de ziekenhuisstichting Olgäle, de Bürgerstiftung Stuttgart en de Stiftung Kinderland Baden-Württemberg. Op beide locaties ondersteunt Porsche tevens projecten voor personen met beperkingen, verschillende begeleidingscentra, lokale organisaties, door kerken gerunde instellingen en verpleeghuizen voor terminale patiënten.

Het Porsche Junior Project bevindt zich onder de bescherming van Dr. Wolfgang Porsche en wordt gesponsord door Porsche. Het project runt inmiddels bij 100 organisaties, waaronder speciale scholen en instellingen voor personen met beperkingen. De schoolkinderen wordt de mogelijkheid geboden om in een team te werken aan het herstellen van een Porsche dieseltractor en om kennis te maken met de aantrekkingskracht van techniek en technologie. De tieners nemen deel aan een beroepsvoorbereidende training, zodat ze een beter idee krijgen van het soort werk dat ze willen doen, en om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het project biedt de deelnemers de mogelijkheid om hun vaardigheden te testen en om hun mogelijkheden te laten zien. Deze ervaring stimuleert jonge mensen en bevordert hun zelfvertrouwen.

Sinds 2004 voorziet het gesponsorde project Nummer gegen Kummer (een hulplijn voor kinderen en jongeren) in een anonieme hotline voor kinderen en volwassenen, voor raad en bijstand voor iedereen die te maken heeft met een acute crisis. Een totaal van 2.000 telefoontjes per dag via de 92 centra onderstreept het belang van de hulplijn die door Porsche wordt ondersteund.

Internationale inzet

Porsche vervult ook een actieve rol bij sociale kwesties in het buitenland. Porsche ondersteunt de non-gouvernementele organisatie Un Techo Para Mi País (Een dak voor mijn land) in Latijns-Amerika, bijvoorbeeld in Brazilië, Argentinië en Chili. Sinds 1997 biedt deze organisatie kwetsbare en sociaal geïsoleerde mensen in 19 landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied een veilig dak boven het hoofd, en zorgt deze organisatie ervoor dat ze worden geïntegreerd in een stabiele gemeenschap. Het doel is om deze personen te helpen om een actieve rol te spelen bij het verbeteren van de eigen levenskwaliteit. Tijdens een periode van twee jaar zijn er al meer dan 250 huizen gebouwd en zijn er meer dan 2.000 vrijwilligers geworven, onder wie het team van Porsche Latin America, evenals werknemers van de lokale Porsche importeurs. Tot nu toe heeft de samenwerking tussen Porsche en Un Techo Para Mi País ertoe geleid dat bijna 1.500 mensen een beter leven voor zichzelf hebben kunnen bewerkstelligen.

Porsche werkt samen met UNICEF in China en biedt financiële ondersteuning voor het programma Mobile Educational and Training Resource Units, zodat voor kinderen en jonge mensen met beperkte kansen ook een beroepsperspectief binnen hun bereik komt.

In de Filippijnen wordt nauw samengewerkt met het Don Bosco Technical Institute. Dit heeft geleid tot het oprichten van het eerste Porsche Training and Recruitment Center in Azië. Ieder jaar worden ongeveer 40 jonge mensen in staat gesteld om te worden opgeleid tot gespecialiseerde autotechnici, die later aan het werk zullen gaan bij Porsche dealers over de gehele wereld. De samenwerking biedt jonge mensen en tieners uit kwetsbare segmenten van de maatschappij technisch basisonderwijs dat ze in staat stelt om te kiezen voor een beroep dat uitzicht geeft op echte werkgelegenheidsperspectieven voor de toekomst. Nadat ze de basistraining aan het Don Bosco Technical Institute hebben gevolgd, worden deze jongen mensen naar het Porsche Training and Recruiting Center in Azië gestuurd voor een periode van zes maanden, waar ze een kwalificatie kunnen behalen en worden opgeleid als automonteurs en -elektriciens.