Porsche - Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek

Samenwerkingsverbanden

Porsche promoot een speciaal soort samenwerking met het Ferdinand-Porsche-Gymnasium en het Friedrich-Eugens-Gymnasium. Het bedrijf werkt samen met deze MINT scholen (MINT = Mathematics, IT, Natural Sciences, Technology) in Stuttgart via een scala aan activiteiten, waaronder informatiedagen over beroepskeuze, lezingen over gespecialiseerde onderwerpen, andere schenkingen dan financiële schenkingen en buitentrips, en kinderen helpen bij het kiezen van hun beroep. Er wordt hen in een vroeg stadium inzicht geboden in technische beroepen en de zakenwereld van Porsche via BOGY werkervaringsplaatsen, bedrijfsrondleidingen, training voor sollicitatiegesprekken en presentaties door ontwikkelingsdeskundigen van Porsche.

Onderscheidingen

Porsche heeft in samenwerking met het Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport van Baden-Württemberg voor de dertiende keer de Ferry Porsche Prijs uitgereikt. De schoolverlaters die de beste cijfers hadden behaald bij hun toelatingsexamens voor de universiteit (Abitur) voor de vakken wiskunde, natuurkunde en technologie, ontvingen een onderscheiding. Het doel van de prijs is het bevorderen van de aantrekkingskracht van de vakken en het motiveren van toekomstige studenten voor technische studies. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens een evenement dat daartoe wordt georganiseerd in het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Weissach. Verder werden er via een prijstrekking zes beurzen en stages toegekend. De winnaars wordt de mogelijkheid geboden om vier weken lang stage te lopen op een van de vele bedrijfsafdelingen bij Porsche. Porsche biedt verder financiële ondersteuning voor een jaar van hun studie. Er is in 2013 een plan geïntroduceerd waarbij Porsche de Baden-Württemberg staatsprijs voor technische scholen (Werkrealschule) uitreikt, voor bijzondere prestaties met betrekking tot het vak wetenschap en technologie. Deze prijs wordt uitgereikt aan de tien beste schoolverlaters in dit vak in Baden-Württemberg. Het doel van het toekennen van de prijs is het bevorderen van praktische beroepstraining aan technische scholen en het ondersteunen van schoolverlaters van technische scholen door ze direct uit school op te nemen in een tweeledig trainingsplan.

Inzet op het niveau van universiteiten en hogere beroepsscholen

In 2013 is met financiële steun van Porsche, de leerstoel voor strategisch management en familiebedrijven ingesteld aan de Leipzig Graduate School of Management (HHL). De leerstoel aan de meest prestigieuze universiteit van Duitsland is bedoeld voor het ontwikkelen van onderzoek op de academische gebieden waarop de leerstoel betrekking heeft, met een duidelijke gerichtheid op praktische toepassingen. De leerstoel kiest voor een benadering die is gericht op uitvoerend management met als doel het ontwikkelen van op onderzoek gebaseerde antwoorden op uitdagingen die naar voren worden gebracht door ondernemers. De leerstoel vormt daarom een aanvulling op het profiel van HHL als een innovatieve ondernemende universiteit en levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan het implementeren van de HHL-strategie voor de toekomst, Innovate125.

Porsche en de universiteit van Nürtingen-Geislingen (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) hebben hun krachten gebundeld bij het oprichten van de Porsche Automotive Campus. Deze vormt sinds 2012 een platform voor langdurige samenwerking. In 2013 zijn er zes beurzen toegekend aan bijzonder goed gekwalificeerde studenten voor de studies Automobile Industry (B.A.) en Automotive Management (M.A.). Deze gezamenlijke onderneming behelst het inzetten van deskundigen van Porsche ter ondersteuning van afzonderlijke cursusunits met speciale workshops over geselecteerde onderwerpen en het bieden van rondleidingen door de productiefaciliteiten. Onderzoeksprojecten met praktische toepassingen worden eveneens gesponsord aan het IFA (Institut für Automobilwirtschaft).

Porsche kent ook zogeheten Deutschlandstipendien (toelagen in Duitsland) en Südweststipendien (toelagen in Zuidwest-Duitsland) toe aan geselecteerde en ingeschreven universiteiten. De programma's zijn bedoeld voor het versterken van het onderwijs en onderzoek met betrekking tot studies die leiden tot een bachelor- en mastergraad, en bieden tevens ondersteuning voor uitmuntende studenten via een inzet die samenhangt met sociale kwesties. Porsche is sinds 2008 sponsorend lid van de SDW (Stiftung der Deutschen Wirtschaft) en is betrokken bij de selectieprocedure van deze stichting voor het toekennen van beurzen aan niet-gegradueerde studenten en doctoraalstudenten. Houders van beurzen die zijn toegekend door de Stiftung der Deutschen Wirtschaft wordt bovendien regelmatig uitgenodigd voor trips en de mogelijkheid geboden om speciale lezingen bij Porsche bij te wonen. Porsche is daarnaast een joint-venturepartner die steun biedt aan de studentenorganisatie AIESEC, de ontwerpwedstrijd Formula Student en Fem-tec, een organisatie die vrouwen in wetenschap en techniek ondersteunt.

Porsche werkt samen met de Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) voor het onderwijzen van studenten in zeven vakgebieden. Deze educatieve joint-venture loopt al sinds 1994 en omvat technisch en zakelijke studiecursussen. In 2014 waren er in totaal 34 studieplaatsen. Porsche AG sponsort daarnaast studenten in bachelor- en masteropleidingen via een schenking die het langdurig versterken van onderzoek tot doel heeft. De toegekende middelen en inkomsten zijn er ook op gericht om de uitmuntende positie van de universiteit in de toekomst veilig te stellen.

Als de hoofdsponsor en naamgever heeft Porsche in 2013 samengewerkt met de Filmakademie Baden-Wuerttemberg in Ludwigsburg bij het uitreiken van de tiende PORSCHE INTERNATIONAL STUDENT ADVERTISING FILM AWARD. De prestigieuze prijzen worden toegekend aan studenten van de film-, kunst en ontwerpuniversiteiten, en aan leerlingen op het gebied van film, televisie en mediaontwerp. De winnaars zijn studenten die bijzonder creatieve spots hebben geproduceerd. Vertegenwoordigers van de jury en voorgedragen studenten (de tien beste films) worden ook uitgenodigd om naar Porsche in Zuffenhausen te komen. De prijzen worden uitgereikt op een gala in de Albrecht Ade Studio van de Filmakademie Baden-Wuerttemberg in Ludwigsburg. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag werd studenten vorig jaar de mogelijkheid geboden om een reclamespot met een maximale duur van 90 seconden in te zenden voor de speciale categorie Automobiel. Deze categorie wordt aangehouden ter erkenning van de authenticiteit en de affiniteit met Porsche als de sponsor.