Porsche - Duurzaamheidsprogramma

Duurzaamheidsprogramma

Het pad naar meer duurzaamheid

Het duurzaamheidsprogramma dat wordt gepresenteerd in het duurzaamheidsrapport van Porsche voor 2013, stelt onze doelstellingen en maatregelen voor toekomstige ontwikkeling vast met betrekking tot vijf actiegebieden:

  • Bedrijf en klanten
  • Productverantwoordelijkheid
  • Milieu en energie op de locaties
  • Werknemers
  • Gemeenschap
Doel Datum Maatregelen Status
BEDRIJF EN KLANTEN
Continuering van investeringen, waaronder uitbreiding en modernisering van de fabrieken in Zuffenhausen en Leipzig, en het upgraden van het ontwikkelingscentrum en hoge bestedingsniveaus op het vlak van onderzoek en ontwikkeling om de leidende positie op het gebied van technologie veilig te stellen 2018 Elk boekjaar meer dan één miljard euro aan investeringen plus uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling ter hoogte van een zelfde bedrag per boekjaar Voortdurende doelstelling
PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID
Een efficiëntietoename voor elke nieuwe modelgeneratie (productlevenscyclus) van ongeveer 20 procent voortdurend Uitgebreide maatregelen voor voortdurende optimalisering van het verbruik op basis van de aandrijftrein en operationele strategie, en een afname op het vlak van de wegweerstand Voortdurende doelstelling
MILIEU EN ENERGIE
Bijdragen aan het behoud van biodiversiteit 2017 Organisatie op basis van natuurbehoudprincipes en rekening houden met de lokale omstandigheden en het specifieke landschap op de locaties begonnen
WERKNEMERS
Verbetering van de trainingsomstandigheden (werkplaatsgebied, trainings- en recreatiegebieden) Sept. 2015 Bouw van een nieuw trainingscentrum in Zuffenhausen begonnen
GEMEENSCHAP
Perceptie van sociale verantwoordelijkheid en het verbeteren van de sociale acceptatie van het bedrijf voortdurend Uitbreiding van de inzet van Porsche op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid op de binnenlandse locaties op het gebied van sociale betrokkenheid, onderwijs en onderzoek, cultuur en sport; verdere ontwikkeling van bestaande toonaangevende projecten op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid Voortdurende doelstelling
DUURZAAMHEIDSBEHEER
Het opzetten van een duurzaamheidsbeheersysteem 2015 Verdere ontwikkeling van opgezette structuren, definiëring van verantwoordelijkheden, documentatie begonnen

De doelstellingen en maatregelen die hiervoor zijn beschreven, behelzen slechts een klein gedeelte van het duurzaamheidsprogramma van Porsche. De complete versie vindt u op pagina 20/21 van het duurzaamheidsrapport van Porsche voor 2013.