Verantwoordelijkheid beheren

Porsche - Duurzaamheid en de organisatie

Duurzaamheid en de organisatie

Een sterk platform voor het integreren van duurzaamheid in het bedrijf, wordt mogelijk gemaakt door duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden en een organisatiestructuur waarin alle specialistische afdelingen met betrekking tot duurzaamheid zijn opgenomen Porsche heeft maatregelen genomen waardoor de duurzaamheidskwestie kan worden gecoördineerd, gedefinieerde doelen geïmplementeerd en gezorgd voor transparantie.

Meer informatie
Porsche - Dialoog met belanghebbenden

Dialoog met belanghebbenden

Porsche streeft er voortdurend naar om de dialoog met de verschillende groepen belanghebbenden te intensiveren. We beschouwen het uitwisselen van informatie over kwesties die betrekking hebben op duurzaamheid als een belangrijke graadmeter voor onze inzet.

Meer informatie
Porsche - Duurzaamheidsprogramma

Duurzaamheidsprogramma

Porsche heeft doelstellingen en maatregelen gedefinieerd op basis van vijf actiegebieden voor duurzaamheid en de daaraan gekoppelde uitgangspunten: deze zijn samengevat in het duurzaamheidsprogramma, met een tijdlijn en geregistreerde datums.

Meer informatie