Porsche - Dialoog met belanghebbenden

Dialoog met belanghebbenden

Essentiële groepen belanghebbenden

In 2013 hebben we voor het eerst de belangrijkste groepen voor het bedrijf geïdentificeerd voor het op gang brengen van een dialoog met onze belanghebbenden: klanten, zakenpartners, werknemers, vakbonden, vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, verenigingen en non-gouvernementele organisaties, en politici en onderzoekers. Het Sustainability Office (Duurzaamheidsbureau) deed dienst als hun centrale contactpunt voor duurzaamheidskwesties. Specifieke communicatie over duurzaamheid wordt ook geregeld door de afzonderlijke gespecialiseerde afdelingen. Bestaande communicatie-instrumenten, zoals milieuverklaringen, de duurzaamheidsrapporten, bedrijfsrapporten en tijdschriften voor personeel en klanten dienen in de toekomst te worden uitgebreid met aanvullende kanalen voor deze dialoog.

Eerste belanghebbendenenquête

De eerste belanghebbendenenquête die is vooruitlopend op het duurzaamheidsrapport in de herfst van 2013 door Porsche uitgevoerd en was een succes. Het doel van de enquête was om op een systematische wijze de waarderingen en verwachtingen van de relevante groepen belanghebbenden met betrekking tot de duurzaamheidskwestie vast te stellen. 2.800 belanghebbenden werden uitgenodigd om deel te nemen aan de online enquête. 18,1 procent van deze belanghebbenden accepteerde de uitnodiging en reageerde op de enquête. Het resultaat toonde aan dat 76 procent van de respondenten de relevantie van duurzaam en ethisch verantwoord zaken doen als belangrijk of zeer belangrijk voor Porsche classificeerde. Kwesties als klimaatverandering en broeikasgassen, energie en schaarsheid van bronnen, en duurzaamheid als een besluitvormingscriterium voor klanten worden als de grootste uitdagingen voor Porsche beschouwd.

Analyse van essentiële kwesties

Porsche heeft de enquêteresultaten gebruikt om een relevantieanalyse uit te voeren. Een workshop bood een forum voor discussie waar werknemers van verschillende secties van het bedrijf die relevant zijn voor duurzaamheid, de kwesties beoordeelden vanuit het oogpunt van langdurig zakelijk succes. Het resultaat van dit uitgebreide debat is een gedetailleerde relevantiematrix. Deze leidde tot aandachtspunten voor strategie en rapportage en werd in 2013 aangenomen door de Sustainability Board (Raad voor duurzaamheid). De volgende kwesties zijn volgens deze relevantiematrix topprioriteiten voor Porsche:

  • Brandstof en uitstoot van voertuigen
  • Langdurige klanttevredenheid
  • Langdurige economische stabiliteit
  • Werknemersontwikkeling
  • Op prestaties gebaseerde beloningen
  • Evenwicht tussen het werk- en privéleven, tussen carrière en gezin