Porsche - Duurzaamheid en de organisatie

Duurzaamheid en de organisatie

Vijf actiegebieden, vijf principes, vijf doelstellingenEr is een uitgebreide controle uitgevoerd in de eerste fase. In 2013 werd een gedetailleerde analyse van het bedrijf gebruikt om de uitdagingen op economisch, milieu- en sociaal gebied vast te stellen. De onderstaande vijf actiegebieden zijn het resultaat van deze controle:

A comprehensive review was carried out in an initial stage. In 2013, a detailed analysis of the company was used to determine the economic, environmental and social challenges. Five areas of action are the result of this review:

  • Bedrijf en klanten
  • Productverantwoordelijkheid
  • Milieu en energie op de locaties
  • Werknemers
  • Gemeenschap

Porsche heeft vijf duurzaamheidsprincipes ontwikkeld op basis van deze actiegebieden. Deze principes vormen het platform voor onze toewijding en dienen als een duidelijke benchmark voor ondernemende beslissingen en alle activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Bij Porsche streven we naar doorlopende verbetering en concrete doelen zijn hiervoor absoluut cruciaal. Met dit in gedachten heeft Porsche vijf overkoepelende doelstellingen voor duurzaamheid gedefinieerd op basis van de vijf actiegebieden. Deze doelstellingen vormen een oriëntatiekader voor alle afzonderlijke doelen in de toekomst.

Nieuwe structuren en duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden

Het in 2013 opgerichte Sustainability Office (Duurzaamheidsbureau) wordt gepositioneerd als de interface voor alle problemen met betrekking tot duurzaamheid. In organisatorisch opzicht is het duurzaamheidsbureau onderworpen aan de portfolio van de voorzitter van de raad van bestuur. Deze voorzitter is tevens de voorzichter van de Sustainability Board (Raad voor duurzaamheid) en de leden van de raad van bestuur komen tweemaal per jaar samen als de raad voor duurzaamheid. De raad is verantwoordelijk voor het definiëren van strategische doelstellingen. Alle leden hebben ook de verantwoordelijk van 'mentors' op zich genomen met betrekking tot het actiegebied uit de portfolio van de raad voor duurzaamheid.

De Expert Committee on Sustainability (Commissie van deskundigen voor duurzaamheid) is opgericht in 2013 en bestaat uit leden die zijn gespecialiseerd in alle gebieden met betrekking tot de duurzaamheidskwestie. De commissie steunt de raad voor duurzaamheid en komt viermaal per jaar samen. De commissie van deskundigen formuleert doelstellingen voor de duurzaamheidskwestie en neemt beslissingen over toonaangevende projecten. De commissie bepaalt ook de focus voor de communicatie over duurzaamheid.