Guide för skötsel och vård av din privatleasingbil
 

Guide för skötsel och vård av din privatleasingbil

Vi hoppas att ditt bilinnehav med privatleasing kommer ge dig körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet. Nedan finner du exempel på hur du tar hand om din leasingbil under avtalsperioden. Förutsättningarna kan variera kontrollera därför ditt avtal för att se vad som gäller för din bil.

Viktigt under avtalstiden

Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.

  • Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt
  • Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad
  • Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden ta kontakt med försäkringbolaget för att åtgärda skadan
  • Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering

Viktigt inför återlämnandet

Objektet ska återlämnas i avtalsenligt skick. Vad som är accepterat som normalt slitage och vad som inte är det och som därmed innebär en ersättningsskyldighet för leasetagaren. Kontrollera därför ifall det finns några eventuella skador på Objektet och kontakta försäkringbolaget för att åtgärda dessa innan besiktning. Inför den besiktning som sker av Objektet i samband med att leasingavtalet upphör ska:

  • Objektet vara tvättat och rengjort, både ut- och invändigt
  • ordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok)
  • All utrustning som fanns med vid leverans av Objektet finnas kvar och vara intakta, t.ex. alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul, verktygssats, domkraft, CD skivor/minneskort till navigator etc.

När besiktningen är genomförd får leasetagaren en skriftlig rapport. Den anger de skador som har konstaterats vilka inte är att hänföra till normalt slitage och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när Objektet återlämnas.

Förutsättningarna gällande normalt slitage för din bil kan du se i ditt avtal. För mer information kontakta din återförsäljare.