Menu
Modelli
Menu

Attuali offerte di leasing

Porsche Attuali offerte di leasing - Performance Leasing Boxster

Performance Leasing Boxster

Porsche Attuali offerte di leasing - Performance Leasing Cayman

Performance Leasing Cayman

Porsche Attuali offerte di leasing - Performance Leasing 911

Performance Leasing 911

Porsche Attuali offerte di leasing - Performance Leasing Panamera

Performance Leasing Panamera

Porsche Attuali offerte di leasing - Performance Leasing Cayenne

Performance Leasing Cayenne

Porsche Attuali offerte di leasing - Performance Leasing Macan

Performance Leasing Macan

Consumi ed emissioni

Cayenne
9,2 – 9,1
l/100 km
210 – 207
g/km