Πολιτική Cookies της Porsche

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική για τα cookies ισχύει επιπλέον της γενικής πολιτικής απορρήτου για τον ιστότοπό μας (ημερομηνία 21.11.2022) και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων για τα cookies και τις τεχνολογίες που oμοιάζουν με cookies (εφεξής, χάριν συντομίας, αναφέρονται επίσης ως "cookies").

2. Υπεύθυνοι επεξεργασίας, υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τους υπευθύνους επεξεργασίας και τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων αναφορικά τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στη γενική πολιτική απορρήτου για τον ιστότοπό μας. privacy policy

3. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Όταν αναφερόμαστε στις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργάζονται στην παρούσα πολιτική cookies της Porsche, εννοούμε ιδίως τα ακόλουθα δεδομένα: κύρια δεδομένα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης), δεδομένα επικοινωνίας [π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμοί τηλεφώνου, υπηρεσίες μηνυμάτων (messenger)], δεδομένα περιεχομένου (π.χ. κείμενο που εισάγεται, φωτογραφίες, βίντεο, περιεχόμενο εγγράφων/αρχείων), συμβατικά δεδομένα (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όροι, κατηγορίες πελατών), δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών, χρήση άλλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών), δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστορικό στον ιστότοπό μας, χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου, χρόνοι πρόσβασης, ιστορικό συνομιλιών ή παραγγελιών), δεδομένα σύνδεσης (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP, παραπομπή URL), δεδομένα θέσης (π.χ. δεδομένα GPS, γεωγραφικός εντοπισμός IP, σημεία πρόσβασης), διαγνωστικά δεδομένα (π.χ. αρχεία καταγραφής αποτυχιών της ιστοσελίδας (crash logs), δεδομένα απόδοσης του ιστότοπου/της εφαρμογής, άλλα τεχνικά δεδομένα για την ανάλυση βλαβών και σφαλμάτων).

4. Κατηγορίες cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται ή «διαβάζονται» από έναν ιστότοπο στην τερματική σας συσκευή. Περιέχουν συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον χρήστη και τις ρυθμίσεις του χρήστη όταν ο χρήστης επιστρέφει στον ιστότοπο που έθεσε το cookie. Eπιτρέπουν επίσης στον χρήστη να παραμείνει συνδεδεμένος σε έναν λογαριασμό πελάτη και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε στατιστικά μια συγκεκριμένη συμπεριφορά του χρήστη.

Η τεχνολογία WebStorage επιτρέπει την τοπική αποθήκευση μεταβλητών και τιμών στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Η τεχνολογία περιλαμβάνει το λεγόμενο "sessionStorage", το οποίο παραμένει αποθηκευμένο μέχρι να κλείσει η καρτέλα του προγράμματος περιήγησης, καθώς και το "localStorage", το οποίο παραμένει αποθηκευμένο στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης μέχρι να αδειάσει η προσωρινή μνήμη από τον χρήστη. Η τεχνολογία localStorage επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση του χρήστη και των ρυθμίσεων του χρήστη όταν ο χρήστης επιστρέφει στον ιστότοπό μας.

Η πρόσβαση στα cookies/ομοειδείς τεχνολογίες είναι δυνατή μόνο από τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία έχει οριστεί το cookie. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα cookies που έχουν οριστεί από τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών. Ούτε αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά μας cookies. Τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά μας cookies ή σε αυτά των εμπλεκόμενων παρόχων υπηρεσιών. Τα τρίτα μέρη μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μόνο μέσω τεχνικών επιθέσεων τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε και για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Οι ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) είναι μικρά αρχεία γραφικών που φορτώνονται από τους διακομιστές (servers) του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη φόρτωση του κώδικα προγράμματος που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων (π.χ. σχετικά με τη συμπεριφορά σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας).

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: αναγκαία για τεχνικούς λόγους cookies, cookies για την ανάλυση του εύρους και της απόδοσης και cookies μάρκετινγκ. Ενώ τα τεχνικά αναγκαία cookies αποθηκεύονται πάντα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε ή όχι τη χρήση cookies για την ανάλυση εύρους και αποδόσεων καθώς και cookies μάρκετινγκ. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας ή/και τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες εκεί.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες και λεπτομερείς προβολές ("Οι ρυθμίσεις σας για τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο").

Οι ρυθμίσεις σας για τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο

5. Συγκατάθεση και επιλογές για εναντίωση στη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Στις ρυθμίσεις για τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να συναινέσετε οικειοθελώς στη χρήση τεχνολογιών για ανάλυση καθώς και για μάρκετινγκ μεμονωμένα ή γενικά και να ανακαλέσετε την σχετική συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών ή cookies γενικά, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποθήκευση τους στην τερματική σας συσκευή, καθορίζοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην τερματική σας συσκευή ή/και στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να επιλέξετε "Μη αποδοχή cookies" στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Η διαδικασία διαχείρισης και διαγραφής των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο περιγράφεται λεπτομερώς στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε όλα τα cookies χρησιμοποιώντας δωρεάν επεκτάσεων για το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (‘browser add-ons’), όπως το 'Adblock Plus' (adblockplus.org/de) σε συνδυασμό με τη λίστα 'EasyPrivacy' (easylist.to) ή το 'Ghostery' (ghostery.com). Η πρόσβαση σε παρόμοιες τεχνολογίες, όπως το περιεχόμενο WebStorage ή οι ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags), δεν μπορεί να αποκλειστεί σε κάθε περίπτωση.

Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή/και του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η λειτουργικότητα και το εύρος των λειτουργιών της προσφοράς μας ενδέχεται να είναι περιορισμένα εάν αποκλείσετε τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες ή δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.