Τεχνική Εξυπηρέτηση Porsche

Τεχνική Εξυπηρέτηση Porsche

Η εμπειρία μας στη συντήρηση όλων των μοντέλων της Porsche είναι πολυετής. Και η τακτική εκπαίδευση των τεχνικών μας, σημαίνει ότι οι εργαζόμενοί μας είναι πάντα πλήρως ενημερωμένοι στο αντικείμενό τους.

Οι ειδικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Αυτοκίνητα αντικατάστασης
  • Υπηρεσίες οδικής βοήθειας
  • Έλεγχος οχήματος και συντήρηση συστήματος εξάτμισης
  • Επαγγελματικού επιπέδου επιθεώρηση πριν την παράδοση
  • Φροντίδα βαφής και κουκούλας
  • Επαγγελματικού επιπέδου επισκευή / βαφή αμαξώματος
  • Ευθυγράμμιση ανάρτησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Έλεγχος οχήματος