Politica de confidențialitate in relația noastră comercială cu dumneavoastră

Noi, Porsche Inter Auto Romania SRL (denumiți în continuare „noi” sau „PIA RO” )apreciem interesul dumneavoastră pentru produsele și serviciile noastre. Confidențialitatea dumneavoastră este extrem de importantă pentru noi. În consecință, tratăm protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal cu seriozitateși cu cea mai strictă confidențialitate. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în sensul prevăzut de legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul General privind Protecția Datelor (denumit în continuare „GDPR”). În prezenta politică de confidențialitate, vă oferim informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor în cadrul relației noastre comerciale cu dumneavoastră. Pentru informații privind celelalte produse și servicii oferite de alte societăți din Grupul Porsche, vă rugăm să faceți referire la respectiva politică de confidențialitate pentru aceste servicii sau societăți.

1. Operatorul și responsabilul cu protecția datelor pentru prelucrarea datelor; contact

Operatorul de prelucrare a datelor în sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal este:

Porsche Inter Auto Romania Srl
Bvd. Pipera nr. 2
77190 Voluntari Ilfov
Romania
Email: gdpr.porsche@porsche.ro
Tel: +40 21 99 11

Vă rugam să nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

Puteți contacta responsabilul nostru de protecția datelor la următoarea adresa:

gdpr.porsche@porsche.ro

2. Obiectul protecției datelor

Obiectul protecției este reprezentat de datele cu caracter personal. Acestea reprezintă toate informațiile care sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă (cunoscută în legislație sub denumirea de persoană vizată). Aceste date acoperă, de exemplu, informații precum numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon, precum și informații care iau naștere în cadrul relației noastre comerciale cu dumneavoastră, de exemplu date legate de comandă sau de tranzacțiile de plată.

Servicii si activitati precontractuale (ex. Configurare vehicul)

 • Date de contact si de identificare
 • Alte informatii furnizate de dumneavoastra

Cumparare / Intocmire contract

 • Date de contact si de identificare
 • Date contract
 • Informatii despre vehicul si utilizarea vehicului
 • Date bancare
 • Alte informatii furnizate de dumneavoastra

Vanzare de piese si accesorii / Porsche Lifestyle / Porsche Design

 • Date de contact si de identificare
 • Date bancare

Service / Contract service

 • Date de contact si de identificare
 • Date contract
 • Informatii despre vehicul si utilizarea vehicului
 • Date bancare
 • Alte informatii furnizate de dumneavoastra

Evenimente

 • Date de contact si de identificare
 • Alte informatii furnizate de dumneavoastra

Test Drive

- Date de contact si de identificare ( C.I. si permis auto)

3. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării datelor

Regasiti mai jos o listă a scopurilor și temeiurilor juridice ale prelucrării datelor în cadrul relației noastre comerciale cu dumneavoastră.

3.1 Îndeplinirea obligațiilor contractuale și pre-contractuale

Prelucrăm date personale dacă acest lucru este necesar pentru a pregăti și executa un contract încheiat cu dumneavoastră. Scopurile depind de contractul respectiv și acoperă în special:

 • pregătirea și prelucrarea cotațiilor
 • executarea contractelor
 • asistență și servicii înainte, în timpul și după executarea relației comerciale cu dumneavoastră

Alte detalii privind scopurile prelucrării datelor pot fi consultate în documentele contractuale respective.

Datele sunt prelucrate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR. Trebuie să furnizati datele cu caracter personal care sunt necesare pentru pregătirea și realizarea relației noastre comerciale cu dumneavoastră. Nu vom putea prelucra solicitarea dumneavoastră și nu vom putea îndeplini contractul cu dumneavoastră dacă nu avem aceste date.

3.2 Conformitatea cu obligațiile

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale pe care le avem. Se pot naște obligații, de exemplu, din legislația comercială, fiscală, de combatere a spălării banilor, financiară sau penală. Scopurile prelucrării iau naștere din obligația legală în cauză; în general, prelucrarea servește scopului respectării obligațiilor legale privind monitorizarea și obligația de divulgare.

Datele sunt prelucrate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) literele (c) din GDPR. În cazul în care colectăm date în baza unei obligații legale sau în interes public, trebuie să furnizati datele cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea obligației legale. Nu putem prelucra solicitarea dumneavoastră de informații și nu putem respecta aceste obligații dacă nu sunt furnizate aceste informații.

3.3 Asigurarea interesului legitim si scopul procesarilor

Noi procesam datele dumneavoastra bazat pe consimtamantul dumneavoastra cu scopul de a indeplini un contract sau o obligatie legala. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării intereselor noastre legitime sau a intereselor legitime ale unor terțe părți. Urmărim următoarele interese, care în același timp reprezintă scopurile prelucrării:

 • Dezvoltarea în continuare a produselor, serviciilor și ofertelor de îngrijire precum și alte măsuri pentru controlul afacerii și proceselor comerciale;
 • Îmbunătățirea calității produselor, rectificarea greselilor și a defecțiunilor prin analizarea datelor vehiculului și feedback-ul clientului;
 • Prelucrarea datelor intr-o platforma centrala de customer service precum si in aplicatiile conexe in scopul vanzarii si fidelizarii clientilor;
 • Prelucrarea cazurilor de garanție și de culanta, precum și întrebări și aspecte necontractuale ale clienților
 • Managementul riscurilor și coordonarea campaniilor de rechemare;
 • Analiza cererii si segmentarea clientilor, de exemplu calculatii si evaluari ale preferintelor si potentialul clientilor;
 • Rapoarte de bonitate si schimb de date cu societatile de credit;
 • Asigurarea legalității acțiunilor, prevenirea și protecția împotriva încălcărilor legale (în special a infracțiunilor penale), afirmarea și apărarea împotriva revendicărilor legale
 • Menținerea securitatii cladirilor prin monitorizarea video, precum și alte măsuri de siguranță a clădirilor și a instalațiilor în limitele legale permise;

10. Garantarea disponibilității, funcționării și siguranței sistemelor tehnice, precum și gestionarea datelor tehnice.

Datele sunt prelucrate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. În cazul în care trebuie să furnizați date în acest scop, vom menționa expres acest lucru. Nu putem prelucra cererea dumneavoastră de informații și nu putem răspunde la solicitarea dumneavoastră dacă nu ne furnizați aceste informații.

3.4 Consimțământ

Dacă v-ați acordat consimțământul pentru anumite scopuri, scopurile reies din conținutul consimțământului respectiv.

Datele sunt prelucrate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR. În cazul în care trebuie să furnizați date în acest scop, vom menționa expres acest lucru. Nu putem răspunde la solicitarea care face obiectul consimțământului dacă nu ne furnizați aceste informații. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatari interni: În cadrul Porsche Inter Auto Romania SRL singurele persoane care au acces sunt cele care prezintă o nevoie de acces în scopurile menționate la Secțiunea 3 de mai sus.

Destinatari externi: Vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari din afara Porsche Inter Auto Romania SRL doar dacă acest lucru este necesar pentru administrarea sau prelucrarea cererii dumneavoastră de informații sau pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră, dacă există o altă autorizare sau obligație legală sau dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru transmiterea datelor.

Destinatarii externi pot fi:

a) Persoanele împuternicite de Operator

Societățile Grupului Porsche Holding, Dr. Ing. h.c.F. Porsche A.G sau furnizorii externi de servicii pe care îi utilizăm pentru prestarea serviciilor, de exemplu în domeniul infrastructurii tehnice și mentenanței pentru ofertele Porsche Inter Auto Romania SRL sau pentru furnizarea de conținut asociat cu contractul. Selectăm cu atenție și inspectăm cu regularitate aceste persoane împuternicite pentru a ne asigura că securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt asigurate. Furnizorii de servicii pot utiliza datele doar în scopurile pe care le-am specificat.

b) Organisme publice

Autorități și instituții publice, precum procurori, instanțe sau autorități financiare către care suntem obligati să transferăm datele cu caracter personal in temeiul legii. Datele sunt transferate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR.

c) Organisme private

Dealerii, colaboratorii sau personalul de suport la care sunt transferate datele pe baza consimțământului dumneavoastră pentru administrarea unei solicitări de informații sau pentru ducerea la îndeplinire a unui contract încheiat cu dumneavoastră, sau pentru asigurarea intereselor legitime, de exemplu Dealerii Porsche, băncile finanțatoare, agențiile de credit, furnizorii de servicii de transport sau alți furnizori similari. Datele sunt transferate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (f) din GDPR.

5. Prelucrarea datelor în țări terțe

Dacă datele sunt transferate către entități al căror sediu sau locul prelucrării nu este situat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în altă țară din afara Uniunii Europene care este semnatar al tratatului, ne asigurăm, înainte de transmiterea datelor că, în afară de cazurile excepționale permise de lege legate de destinatar, fie există un nivel adecvat de protecție a datelor (de ex. printr-o decizie de adecvare a Comisiei Europene, prin garanții adecvate precum auto-certificarea destinatarului în conformitate cu Scutul de Confidențialitate UE-SUA sau prin agrearea clauzelor contractuale standard UE între Uniunea Europeană și destinatar), fie există consimțământul dumneavoastră suficient.

6. Surse și categorii de date în colectarea datelor de către terți

Nu prelucrăm doar datele cu caracter personal pe care le primim direct de la dumneavoastră. Primim unele date cu caracter personal de la terti. Veți găsi mai jos lista surselor și categoriilor de date colectate de către terti:

• In cazul tranzactiilor de achizitie, reparatie si finantare, obtinem datele privind ratingul de credit (de ex., scorul) pe care le primim de la agențiile de credit; datele sunt colectate în temeiul Articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR pentru asigurarea intereselor noastre legitime.

• Solicitari de informatii privind produsele si serviciile noastre din partea dumneavoastra transmise prin terti.

7. Luarea deciziilor în mod automat și crearea profilurilor în mod automat

Nu utilizăm procese de luare a deciziilor în mod automat și nu creăm profiluri în mod automat în derularea relațiilor noastre comerciale.

8. Durata stocării, ștergerea

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate în acest document sau în documentele contractuale generale încheiate între noi și dumneavoastră sau - în cazul consimțământului - până la retragerea consimțământului dumneavoastră. În plus, stocăm datele dumneavoastră conform cerințelor de păstrare din legislația comercială și fiscală.

Ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal imediat:

 • după ce temeiurile legale devin inaplicabile și cu condiția să nu fie aplicabile alte temeiuri legale. Dacă acesta din urmă este cazul, vom șterge datele imediat ce încetează aplicabilitatea altor temeiuri legale.
 • dacă nu mai avem nevoie de date în scopul pregătirii și implementării unui contract sau interes legitim și nu sunt aplicabile alte temeiuri legale. Dacă acesta din urmă este cazul, vom șterge datele imediat ce încetează aplicabilitatea altor temeiuri legale.
 • dacă obiectați, cu excepția situației în care prelucrarea în continuare este permisă conform prevederilor legale aplicabile
 • dacă avem obligația să facem acest lucru din alte temeiuri legale.

9. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată afectată de prelucrarea datelor, aveți o serie de drepturi. Mai exact,

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține informații de la noi privind datele pe care le-am stocat despre dumneavoastră.

Dreptul la rectificare sau ștergere Aveți dreptul de a solicita să rectificăm datele incorecte și - cu condiția îndeplinirii cerințelor legale - să ștergem datele dumneavoastră.

Restricționarea prelucrării: Cu condiția îndeplinirii condițiilor legale - aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Portabilitatea datelor: Dacă ne-ați furnizat datele în baza unui contract sau a unui consimțământ, aveți dreptul, în conformitate cu cerințele legale, să obțineți datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, standard și care poate fi citit de un dispozitiv sau puteți solicita să transferăm aceste date către un alt operator.

Obiecția privind prelucrarea datelor în temeiul legal al „interesului legitim”: Aveți dreptul de a obiecta în orice moment, raportat la situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi, cu condiția ca această obiecțiune să se bazeze pe temeiul legal al „intereselor legitime”. Dacă vă exercitați dreptul de a obiecta, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu excepția cazului în care putem - conform cerințelor legale - să dovedim motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea acestora în continuare, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Retragerea consimțământului: Dacă ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect de la momentul respectiv înainte. Caracterul legal al prelucrării datelor dumneavoastră nu este afectat până la data retragerii consimțământului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere Aveti dreptul sa sesizati autoritatea de supraveghere competentă dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legislația. Pentru a face acest lucru, puteți face o solicitare la autoritatea de protecție a datelor responsabilă pentru orașul sau țara dumneavoastră sau la autoritatea de protecția datelor responsabilă de noi.

Cum ne puteți contacta și cum vă puteți exercita drepturile: Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și orice consimțământ pe care este posibil să-l fi acordat. Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail gdpr.porsche@porsche.ro sau la adresa poștală specificată mai sus în Secțiunea 1. Când faceți acest lucru, vă rugăm să vă asigurați că este posibil să vă identificăm. Dacă doriți să retrageți consimțământul, puteți utiliza metoda de contact pe care ați utilizat-o atunci când ați acordat consimțământul.

10. Oferte ale unor terți

Serviciile prestate de alți furnizori la care se face referire în cadrul relației noastre comerciale cu scopul achizitiei/vanzarii/prestari de servicii au fost și sunt structurate și prestate de catre terti .

Nu avem nicio influență în ceea ce privește structura, conținutul sau rolul acestor servicii ale terților. Ne distanțăm explicit de orice conținut din ofertele terților. Vă rugăm să contactați furnizorii acestor oferte ale terților, după caz, pentru informațiile relevante.

11. Status

Se aplică cea mai recentă versiune a acestei politici de confidențialitate. Status 25.05.2018.