Porsche - Uw onderhoudsboekjes

Uw onderhoudsboekjes

Een volledige en sluitende onderhoudshistorie heeft een gunstige uitwerking op de restwaarde van uw Porsche. Bij elk dealeronderhoud noteert de Porsche-dealer in het onderhoudsboekje welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd.

Meerwaarde voor iedereen

Bij verkoop of inruil van uw Porsche bewijst het onderhoudsboek zijn waarde: Porsches waarvan de (onderhouds)historie volledig is gedocumenteerd, zijn de meest gewilde. Bovendien blijven alle zekerheden en garanties van Porsche van kracht bij onderhoud volgens fabrieksrichtlijnen.