Porsche - Следпродажбено обслужване

Следпродажбено обслужване

Михаил Хинков
Директор Следпродажбена поддръжка

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 894 60 01 22

E-mail: mihail@porsche.bg

Светослав Лашев
Мениджър Дилърска мрежа & E-Performance

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 894 60 01 31

E-mail: s.lashev@porsche.bg

Иво Иванов
Мениджър Резервни части

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 889 11 00 13

E-mail: ivo@porsche.bg

Радослав Стайков
Администратор Гаранции

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 889 11 00 14

E-mail: radoslav@porsche.bg

Кирил Пиперевски
Технически експерт Следпродажбено обслужване

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 894 60 00 49

Александр Борисов
Мениджър проучване на пазари

Тел: +359 (2) 911 0 911

E-mail: a.borisov@porsche.bg