Политика за бисквитките на Porsche

1. Обхват

Настоящата Политика за бисквитките се прилага в допълнение към Общата политика за поверителност за нашия уебсайт (дата 21.11.2022) и предоставя допълнителна информация за вида, обхвата и целта на обработката на данни за бисквитки и технологии, подобни на бисквитки (наричани по-долу за краткост „бисквитки“).

2. Администратори на лични данни, длъжностни лица за защита на данните и права на субектите на данни

За информация за администраторите на лични данни и техните длъжностни лица за защита на данните, както и за Вашите права като субект на данни относно използването на бисквитките, моля, вижте Общата политика за поверителност за нашия уебсайт. privacy policy

3. Категории лични данни

Когато говорим за категориите данни, обработвани в настоящата Политика за бисквитките на Porsche, ние имаме предвид по-специално следните данни: основни данни (напр. имена, адреси, дати на раждане), данни за контакт (напр. имейл адреси, телефонни номера, месинджър услуги), данни за съдържание (напр. въведен текст, снимки, видеоклипове, съдържание на документи/файлове), договорни данни (напр. предмет на договора, условия, категории клиенти), данни за плащане (напр. банкови данни, история на плащанията, използване на други доставчици на платежни услуги), данни за използване (напр. история на нашия уебсайт, използване на конкретно съдържание, времена на достъп, история на контакти или поръчки), данни за връзка (напр. информация за устройството, IP адреси, препращащ URL адрес), данни за местоположение (напр. GPS данни, IP гео-локализация, точки за достъп), диагностични данни (напр. регистрационни файлове за сривове, данни за ефективността на уебсайта/приложението, други технически данни за анализ на неизправности и грешки).

4. Категории бисквитки и подобни технологии

Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват или четат от уебсайт на Вашето крайно устройство. Те съдържат комбинации от букви и цифри, които ни позволяват да разпознаем потребителя и потребителските настройки, когато потребителят се върне на уебсайта, който е задал бисквитката; те също така позволяват на потребителя да остане в клиентски акаунт и ни позволяват да анализираме статистически определено потребителско поведение.

Технологията Web Storage позволява локално съхранение на променливи и стойности в кеш паметта на браузъра на потребителя. Технологията включва така нареченото „sessionStorage“, което остава съхранено до затваряне на раздела на браузъра, както и „localStorage“, което остава съхранено в кеш паметта на браузъра, докато тя не бъде изпразнена от потребителя. Технологията localStorage позволява, наред с други неща, разпознаване на потребителя и потребителските настройки, когато потребителят се върне на нашия уебсайт.

Бисквитките/подобните технологии могат да бъдат достъпни само от интернет адреса, където е зададена бисквитката. Това означава, че ние нямаме достъп до бисквитките, зададени от участващите доставчици на услуги. Те също нямат достъп до нашите бисквитки. Трети страни нямат достъп до нашите бисквитки или тези на участващите доставчици на услуги. Трети страни могат да получат достъп само чрез технически атаки, които не можем да контролираме и за които не носим отговорност.

Пикселните тагове са малки графични файлове, които се зареждат от сървърите на съответния доставчик на услуги, когато потребител влезе в нашия уебсайт. Това включва също зареждане на програмния код, който позволява събирането на данни (напр. относно потребителското Ви поведение, докато посещавате нашия уебсайт).

Бисквитките, използвани на нашия уебсайт, могат да бъдат разделени на три категории: бисквитки за технически цели, бисквитки за анализ на обхват и ефективност и бисквитки за маркетингови цели. Въпреки че бисквитките за технически цели винаги се съхраняват, когато посещавате нашия уебсайт, Вие имате възможност да решите дали искате или не да разрешите използването на бисквитките за анализ на обхвата и ефективността, както и на бисквитките за маркетингови цели. Можете да променяте настройките си по всяко време. Моля, имайте предвид, че блокирането на определени видове бисквитки може да повлияе на изживяването Ви на нашия уебсайт и/или наличните в него услуги и функции.

За обща информация относно използваните бисквитки, моля, вижте разделите и подробната информация по-долу („Вашите настройки за бисквитки на този уебсайт“).

Вашите настройки за бисквитките на този уебсайт

5. Съгласие и възможности за възражение срещу използването на бисквитки и подобни технологии

В настройките за бисквитки и подобни технологии на нашия уебсайт имате опцията доброволно да се съгласите с използването на технологии за анализ, както и за маркетинг индивидуално или общо и да ги отмените по всяко време за в бъдеще.

за бисквитки и подобни технологии на нашия уебсайт имате опцията доброволно да се съгласите с използването на технологии за анализ, както и за маркетинг индивидуално или общо и да ги отмените по всяко време за в бъдеще.

Можете да изберете „Не приемайте бисквитки“ в настройките на Вашия интернет браузър. Процесът за управление и изтриване на бисквитки в настройките на Вашия интернет браузър е подробно описан в неговото помощно меню. Можете също така да блокирате всички бисквитки, като използвате безплатни добавки за интернет браузър като „Adblock Plus“ (adblockplus.org/de) в комбинация със списъка „EasyPrivacy“ (easylist.to) или „Ghostery“ (ghostery.com). Достъпът до подобни технологии като съдържание на WebStorage или пикселни тагове не може да бъде изключен във всеки случай.

Съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време в системните настройки на Вашето устройство и/или интернет браузър.

Моля, имайте предвид, че функционалността и наборът от функции на нашето предложение могат да бъдат ограничени, ако блокирате бисквитки или подобни технологии или не дадете съгласието си за тяхното използване.