Porsche - Администрация

Администрация

Лилия Недялкова
Финансов директор

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 894 600 070

E-mail: liliya@porsche.bg

Мария Петрова
Главен счетоводител

Тел: +359 (2) 911 0 911

E-mail: maria@porsche.bg

Вероника Георгиева
Счетоводител

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 894 60 01 79

E-mail: veronika@porsche.bg

Марин Марков
Маркетинг, ПР&CRM мениджър

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 889 11 00 30

E-mail: m.markov@porsche.bg

Десислава Димитрова-Асенова
Мениджър Бизнес развитие

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 889 00 70 00

E-mail: d.dimitrova@porsche.bg

Арх. Кристина Кунчева
Технически сътрудник

Тел: +359 (2) 911 0 911
Моб. номер: +359 889 11 00 56

E-mail: kristina@porsche.bg