Porsche Cookie Policy

Tətbiq olunduğu sahə

Bura məlumatların emal növü, həcmi, məqsədləri, hüquqi əsasları, etiraz etmə imkanları, mətn formasında olan məlumatların işlənməsi və tanınması daxildir. Bunun üçün “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunununtələbləri əsas götürülür. Tarix: 25.05.2018

Mətn məlumatı nədir?

Bu funksiya Sizə kiçik faylların cihazınıza yüklənməsinə, istifadəsinə və optimallaşdırılmasına imkan yaradacaqdır. İnternet brouzer vasitəsilə məlumatları cihazınızın yaddaşında saxlaya bilərsiniz.

Məlumatların kateqoriyaları

Bura müxtəlif məqsədlər, məlumatların təhlükəsiz emalı, istifadə, texniki imkanlar və onların optimallaşdırılması, saxlanması və saxlanma müddətinin təmin edilməsi və lazım olduqda məlumatların digər provayderlərə ötürülməsi daxildir.

Texniki xüsusiyyət

Onlayn xidmətdən istifadə sayəsində Sizə müxtəlif funksiyalar daxilində xidmətlər təklif olunacaq və bu xidmətlərdən istifadə zamanı şəxsi məlumatlarınız emal olunacaqdır. Bu məlumatların emal edilməsi texniki baxımdan tətbiq edilir və bunun üçün lazım olan bölmələrin doldurulması rica olunur. Məlumatın müvafiq hissəyə daxil edilməsi və təsdiq edilməsi vacib hesab olunur. Belə olmayan hallarda məlumatlar emal olunmayacaqdır. Onlayn xidmətlərdən istifadə zamanı Sizə bu haqda məlumat verilcəcək, Siz məlumatları daxil etmədiyiniz halda emal prosesi tətbiq edilməyəcəkdir.

Məlumatların yadda saxlanması

Məlumatlar istifadə olunduqdan sonra və aktuallıq müddəti başa çatdıqdan sonra həmin məlumatlar silinəcəkdir. Biz məlumatları qısa və uzun müddətli məlumatlar kateqoriyasında bölürük. Məlumatların istifadəsi zamanı tətbiq olunan dillər və onların istifadəsi əsas götürülür. Bəzi məlumatlar xidmətlərdən istifadədən dərhal sonra silinəcəkdir. Bəzi məlumatların eyniləşdirilməsi və istifadəsi mövcud qanunvericilik tələblərə və şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilir. İstənilən halda müştərilərin maraqları və hüquqları nəzərə alınır və qorunur.

Daimi Cookies: Bəzi mətn məlumatları uzun müddət yadda saxlanıla, yenidən qəbul oluna yaxud da təkrar istifadə oluna bilər. Bunun üçün müəyyən dil funksiyalardan rahatca istifadə etmək, məlumatları avtomatik olaraq silmək, onların istifadəsini dayandırmaq mümkündür.

Flow-Cookies: Bu növdən olan fayllar Porsche serveri ilə müxtəlif növ əlaqələrin qurulması məqsədilə istifadə olunur. Siz bu məlumatlardan istifadə edə yaxud da daha sonra onu silə bilərsiniz. Bu zaman Sizə identifikasiya nömrəsi, müştəri və istifadəçi adı veriləcəkdir.

Cookie-provayder:

Üçüncü şəxslər tərəfindən təklif olunan xidmətlər veb analizi tərəfindən tətbiq olunur və analiz edilir. Lazım olarsa məlumatların məzmunu sosial şəbəkələrdə yerləşirilir və açıqlanır. Veb analizlər və onların istifadəsi haqqında məlumatı üçüncü provayderin Cookie-dən əldə edə bilərsiniz. Belə olan halda məlumatlar sosial şəbəkəyə sosial proqramlar vasitəsilə yüklənəcəkdir.

Veb analizlərin aparılması və xidmətdən istifadənin ölçülməsi

Məlumatların analizi və eyniləşdirilməsi Google Inc., („Google“). Google Analytics tərəfindən yerinə yetirilir. Əldə edilmiş məlumatlar Google üzərindən ABŞ-a ötürülür və orada yadda saxlanılır. Xidmətdən istifadə və qiymətləndirmə zamanı“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun6-cı maddəsinin tələbləri əsas götürülür. Məlumatların emalı zamanı ümumi maraqlar nəzərə alınır və qorunur. Google bu məlumatları bizim sifarişimiz və müqavilə şərtləri əsasında emal edəcəkdir. Xidmətlərin aktivləşdirilməsi və onlardan istifadə haqqında müvafiq məlumatlar Google Analytices tərəfindən “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunununtələblərinəəsasən təqdim edilir. Analizlərin optimallaşdırılması və inkişafı üçün mövcud qanunvericlik tələbləri əsas götürülür (bizim onlayn xidmətimiz daxilində).

Məlumatların silinməsi və istifadəsinə qarşı etiraz

Məlumatların istifadəsi internet brauzerinizin deaktivləşdirilməsi ilə dayandırıla bilər. Yadda saxlanmış məlumatlar istənilən zaman brauzerdən silinə bilər. Siz bu məlumatları istəmədiyiniz halda onları dayandıra bilərsiniz.

Google Analytics Cookies tətbiqi haqqında məlumatı aşağıdakı veb səhifədən əldə edə bilərsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bu zaman “opt/out” məlumatları Sizin cihazınızın yadında saxlanıla bilər. Brouzerin deaktivləşdirilməsi nəticəsində məlumatlardan istifadə məhdudlaşdırıla yaxud da azaldıla bilər. Siz Java-Script-code proqramlaşdırılması nəticəsindəəldə olunan məlumatların istifadəsini məhdudlaşdıra yaxud da dayandıra bilərsiniz.

Siz öz cihazınızdan “Do/Not/Track/Funksiyasını” aktivləşdirə bilərsiniz. Əgər bu funksiya aktivləşdirilsə, bu zaman cihazınız həmin xidmətə müvafiq məlumat verəcəkdir.

Tərəfimizdən göndərilən məlumatlar və fayllar aşağıdakı kimi silinmişdir.

Ayrı-ayrılıqda məlumatlar və mətn informasiyaları (onlayn xidmət) yadda saxlanıla bilər:

Mətn məlumatının adıTexniki tələbYadda saxlama müddətiCookie-Provayderİstifadə məqsədi və maraqHüquqi əsaslar
CIAM.sBəliFlow-Cookie (interaksiyanın sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGMətn informasiyası istifadəçi brouzerini yoxlayır“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 17.1-ci maddəsi
CIAM.mBəliSession-Cookie (İstifadənin sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGMətn informasiyası istifadəçini eyniləşdirir.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 18.3-cü maddəsi
CIAM.hBəliSession-Cookie (İstifadənin sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGİstifadəçi adı və Loqin Porsche üçün vacibdir.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5.2-ci maddəsi
CIAM.statusBəliSession-Cookie (İstifadənin sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGStatusa nəzarət etmək üçün Porsche tərəfindən tələb olunur.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9.2-ci maddəsi
pcc.cookieAcceptanceBəliPermanentes Cookie (istifadə müddəti: 1 il : 1 Jahr)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGİstifadəçinin qərarını, brouzerini və digər göstəricilərini yadda saxlayır.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
nonce.*BəliFlow-Cookie (interaksiyanın sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGİstifadəçinin qərarını, brouzerini və digər göstəricilərini yadda saxlayır.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
PFBəliSession-Cookie (İstifadənin sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGMüxtəlif Porsche serverləri üçün tələb olunur. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
CIAM.pccBəliSession-Cookie (İstifadənin sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGİstifadəçinin qərarını, brouzerini və digər göstəricilərini yadda saxlayır.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
f5_cspmBəliSession-Cookie (İstifadənin sonu)Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGİstifadəçinin qərarını, brouzerini və digər göstəricilərini yadda saxlayır.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
_utmaxeyrPermanentes Cookie (istifadə müddəti: 1 il : 1 Jahr)Google Inc.Google Analytics istifadəçilərinin sayını yadda saxlayır“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
_utmtxeyrSession-Cookie (İstifadənin sonu)Google Inc.Sorğuların tiplərini tanıyır və yadda saxlayacaqdır. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
_utmbxeyrSession-Cookie (İstifadənin sonu)Google Inc.Google Analytics üçün istifadə müddətini yadda saxlayır“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
_utmzxeyrSession-Cookie (İstifadənin sonu)Google Inc.Porsche tərəfindən istifadəçiləri yadda saxlayır.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
_utmvxeyrSession-Cookie (İstifadənin sonu)Google Inc.Google Analytics üçün məlumatları yadda saxlayır, fərdi anonim hesabatlar verir.“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu