Information om prestandauppgifter för helelektriska Porsche-modeller

Det maximala effektuttaget för ett helelektriskt fordon beror på andra förhållanden än det maximala effektuttaget för ett fordon med förbränningsmotor. För att säkerställa bästa möjliga jämförbarhet och reproducerbara resultat fastställer Porsche effektuttaget hos sina helelektriska modeller i enlighet med specifikationerna i FN:s globala tekniska föreskrift nr 21 (GTR21) och FN/ECE R-85.

Prestanda mäts med ett tillräckligt laddat batteri på ett temperaturkontrollerat testområde. Den maximala effekten är närvarande under den tid som anges i standarden, vilket är 2 till 10 sekunder beroende på mätmetod.

GTR21 tillhandahåller inte mätning med stillastående start. För att fastställa Launch Control-prestandan ändrar Porsche därför mätförfarandet något och accelererar fordonet från stillastående till en referenshastighet med Launch Control aktiverad. Mätningen startar så snart fordonet accelereras under full belastning.

Den drivkraft som är tillgänglig i verklig körning kan vara betydligt lägre än de värden som fastställts i testområdet. Viktiga påverkande variabler är effektbehovets varaktighet, hastighetsintervall, laddningstillståndet samt batteriets och drivenheternas temperatur.