Porsche Företagsleasing
Porsche Företagsleasing
 

Porsche Företagsleasing

Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering för stora och små företag. Porsche Företagsleasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

  • Oftast är momsen på leasingavgiften till hälften avdragsgill
  • Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på
  • Finansieringsformen belastar inte företagets övriga säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Behåll företagets soliditet och likviditet
  • Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning)

Porsche Företagsleasing kan med fördel kombineras med Porsche Försäkring – allt på en faktura och betalning per månad.

För mer information kontakta dit Porsche Center eller läs mer nedan.

Mer om Porsche Företagsleasing

Finansiering

Vi erbjuder bilfinansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet. Bilfinansieringen följer bilens värdeminskning vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Försäkring

Väljer ni vår bilfinansiering kan ni även teckna Porsche Försäkring till förmånliga villkor. De allra flesta, oavsett ålder och bostadsort, kommer se att försäkringspremien är mycket fördelaktig.