Porsche Billån
Porsche Billån
 

Porsche Billån

Porsche Finansiering erbjuder en rad olika lösningar för dig att finansiera din nya Porsche. Vi erbjuder dig möjligheten att skräddarsy ditt billån efter dina förutsättningar. Privatperson är den vanligaste låntagaren, men även företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjligheter väljer denna finansieringsform. Fördelarna med Porsche Billån är många:

  • Din nya Porsche som säkerhet – använd din nya Porsche som säkerhet och med ett billån som följer bilens värdeminskning.
  • Billån med restskuld - ger dig en lägre månadsbetalning och att du kan byta till ny bil oftare.
  • Förmånlig ränta – välj mellan fast eller rörlig ränta.
  • Avtalstid mellan 12-84 månader – välj själv den avtalstid som passar dig.
  • Låna upp till 80% för dig som privatperson och 100% för dig som företag av bilens pris.
  • Lös ditt Porsche Billån eller amortera extra när du vill.

Porsche Billån kan med fördel kombineras med Porsche Försäkring – allt på en faktura och betalning per månad.

För mer information kontakta dit Porsche Center eller läs mer nedan.

Mer om Porsche Billån

Kontantinsats

Vid billån lägst 20 % av bilens pris för dig som privatperson (inklusive extrautrustning minus eventuell rabatt). Kontantinsatsen betalas med kontanter eller i form av inbytesbil (helt eller delvis).

Månadsbetalning

Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.

Restskuld

Din Porsche motsvarar ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

  • A: Byta till en ny Porsche
  • B: Förlänga ditt billån
  • C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din Porsches restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är avdragsgill med förnärvarande 30 % i din deklaration, och vi skickar kontrolluppgift till privatpersoner med billån i god tid innan deklarationstillfället.

Du betalar varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska skulden eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala ditt billån utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform för Porsche Billån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Porsche Billån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.