Porsche Betalskydd
Porsche Betalskydd
 

Porsche Betalskydd

Skydd vid oförutsedda händelser

Händelser utanför vår kontroll är en del av livet. Med Porsche Betalskydd får du extra trygghet om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Försäkringen skyddar dig vid oförutsedda händelser genom att täcka hela din månadsbetalning.

  • Skydd vid oförutsedda händelser - Porsche Betalskydd täcker din månadskostnad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.
  • Betalskydd för hela månadsbetalningen - Alla kostnader på fakturan från Porsche Finansiering täcks av Porsche Betalskydd¹.
  • Ingen bindningstid - Du kan när som helst säga upp försäkringen.

Under dessa osäkra tider vill vi att du ska känna dig trygg när du väljer våra produkter och tjänster. Därför ingår betalskydd gratis i 3 månader vid privatleasing eller om du väljer att teckna ett billån för en Porsche privat². Efter den kostnadsfria perioden kommer försäkringen automatiskt att förlängas till en låg fast månadskostnad – trygghet under hela avtalstiden om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Du har när som helst möjlighet att avsluta försäkringen.

Läs mer om Porsche Betalskydd

Du som privatperson kan omfattas av betalskyddet om du:

  • Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
  • Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
  • Finansierar bilen genom Porsche Finansiering och tecknar ett billån eller privatleasar en ny Porsche.

Försäkringen gäller som längst till låne-/leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.

Se ersättningstabell (PDF; 1,8 MB)

Kontakt och villkor

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252 (tillsammans If).

1. Försäkringen täcker kostnader för leasingavgift, amortering, ränta, serviceavtal, bilförsäkring och administrationsavgift.

2. Premien för försäkringen betalas av Volkswagen Finans Sverige AB till If. För det fall If skulle höja premien enligt vad som anges i punkten 7 i försäkringsvillkoren har Volkswagen Finans Sverige AB rätt att fakturera dig motsvarande kostnad. Porsche Betalskydd gäller för privatpersoner.