Porsche - Assistans
Assistans
 

Assistans

Porsche Assistance – hjälp dygnet runt över hela världen.

När du tecknar Porsche Approved har du också möjlighet att kombinera garantin med Porsche Assistance som dygnet runt ser till att du och dina passagerare får hjälp om det oförutsedda skulle inträffa. Skulle bilen inte kunna repareras på plats ser vi till att du kommer säkert vidare eller hem.

Porsche Assistance är en ovärderlig hjälp om din bil stannar eller om du råkar ut för en olycka eller stöld. När du ringer det svenska journumret får du tala med en svensktalande person, vilket kan vara särskilt värdefullt i akuta nödsituationer. Jourservicen tar kontakt med kundcentret i det land där du befinner dig, som skickar personal för att assistera dig. Du får hjälp direkt på plats, även vid självförvållade händelser som urladdat batteri, slut på bensin eller inlåsta nycklar. Om bilen går att reparera på plats står vi för kostnader upp till 100 euro inkl. reservdelar.

För samtal inom Sverige: 020-12 03 911
För samtal utomlands: +46 851 966 911

  • Haveriassistans hemma, på jobbet eller på vägen
  • Bärgning av din Porsche till ett Porsche Center
  • Säker förvaring om din bil behöver repareras
  • En lånebil erbjuds medan din Porsche repareras
  • Transport och boende om bilen inte kan repareras vid vägkanten