Viktig information om helt elektriska Porsche-modeller
 

Viktig information om helt elektriska Porsche-modeller

1. Räckvidd

De räckvidder som fastställs med hjälp av WLTP-standardcykeln möjliggör jämförelse mellan olika tillverkare. De omfattar även den räckvidd som uppnås genom återvinning (energiåtervinning under bromsning). Genom att även ange långdistansräckvidden erhålls ett riktvärde för körningar över längre sträckor. Detta baseras på en partiell WLTP-cykel som är karakteristisk för långdistansresor, vilken tar hänsyn till extra sekundärförbrukare (t.ex. luftkonditionering). Olika faktorer, som körstil, trafiksituation, topografi, hastighet, användning av komfort-/extrautrustning (t.ex. luftkonditionering, infotainment osv.), utetemperatur, antal passagerare, nyttolast och valt körläge (t.ex. Sport), kan ha negativ inverkan på den faktiska räckvidden.

2. Batteri

Ett litiumjonbatteri utsätts för fysiskt och kemiskt åldrande och slitage. Detta minskar batterikapaciteten beroende på användningsmönster och miljöförhållanden, vilket resulterar i minskad räckvidd och ökade laddningstider när batteriet åldras. På grund av temperaturens inverkan på batteriets prestanda, laddningens verkningsgrad och batteriets livslängd, bör du överväga följande när du parkerar, kör och laddar din bil:

Undvik om möjligt konstant omgivningstemperatur över 30 °C, som långvarig parkering i direkt solljus.

Om du inte kan undvika omgivningstemperatur över 30 °C när bilen står parkerad, anslut bilen till elnätet efter användning och ladda högspänningsbatteriet med AC (växelström) till max. 85 % laddningsnivå.

Om bilen står stilla i mer än två veckor bör omgivningstemperaturen om möjligt ligga mellan 0 °C och 20 °C och batteriets laddningsnivå bör hållas mellan 20 % och 50 % under denna tid.
För kortast möjliga laddningstid är batteritemperatur på ca 30 °C till 35 °C idealisk.

Om du laddar bilen dagligen bör högspänningsbatteriets maximala laddningsnivå ställas in på ca 80 %.

3. Laddning

De angivna laddningseffekterna och laddningstiderna beror på olika faktorer. Generellt kan laddningseffekten och laddningstiden variera till följd av fysiska och kemiska begränsningar beroende på faktorer som den tillgängliga spänningen i den landsspecifika energiinfrastrukturen, kundens egen heminstallation, temperatur, förkonditionering av kupén, laddningsnivå samt batteriets ålder. Laddningstiderna kan därför vara betydligt längre än de angivna. För att uppnå det optimala värdet för den angivna DC-laddningstiden (DC = likström) för att höja laddningsnivån från 5 till 80 % krävs en CCS-snabbladdstople (combined charging system) med > 270 kW och > 850 V samt batteritemperatur på 30–35 ° C. Laddningsnivån får inte överstiga 5 % när laddningen påbörjas. Den angivna laddningstiden för WLTP-räckvidd 100 km bestäms utifrån samma förutsättningar. Av fysiska och kemiska skäl minskar laddningshastigheten när batteriet närmar sig sin fulla kapacitet. Därför är det vanligtvis klokt att använda DC-snabbladdning för att ladda batteriet upp till 80 % eller till önskad räckvidd. Övervägande användning av CCS-snabbladdstolpar leder till långsiktig ökning av laddningstiderna. För regelbunden DC-snabbladdning rekommenderar vi maximal laddningseffekt på 50 kW. Vid laddning i hemmet rekommenderas AC-laddning (AC = växelström). Användning av (AC-) industriuttag resulterar i förbättrad verkningsgrad och mycket kortare laddningstid jämfört med att använda ett hushållsuttag.

4. Effekt vid körning

I allmänhet beror den tillgängliga effekten i batteridrivna elbilar på olika faktorer, till exempel hur länge effekten behövs, batterispänningen och temperaturen. Den angivna effekten är tillgänglig i minst 10 sekunder och den angivna overboost-effekten i minst 2,5 sekunder när standardfunktionen Launch Control används. Extremt sportig körning eller laddning vid snabbladdstolpe kan leda till ökning av batteritemperaturen och därmed tillfälligt minskad effekt.