Porsche - Motorolja
Motorolja
 

Motorolja

Den flytande motorkomponenten

Alla komponenter i din Porsche är konstruerade för att arbeta tillsammans för att leverera optimal prestanda. Motoroljan är inget undantag. En riktigt högpresterande olja gör mycket mer än att bara smörja din Porsches motor. Den spelar en viktig roll i att optimera prestandan och tillförlitligheten och i att säkerställa lång livslängd för motorn. Det är därför det är så viktigt att välja en motorolja som är skräddarsydd för din Porsche och att byta ut den regelbundet enligt serviceschemat. Först då kan du vara säker på att den alltid behåller de egenskaper som gör att den – och din Porsche – presterar.

Porsche - MotoroljaPorsche - MotoroljaPorsche - Motorolja

Uppgifter som utförs av motorolja

Uppgift 1: Smörjer

Oljan bildar en permanent smörjande film mellan de rörliga ytorna i motorn. Särskilt cylindrar och kolvar måste smörjas ordentligt för att förhindra att motorn skär. Smörjning skyddar mot slitage, vilket förlänger motorns livslängd. Minskad friktion sparar dessutom bränsle.

Uppgift 2: Rengör

Oljan håller motorn ren. Särskilda tillsatser skyddar heta, rörliga motordelar från förorening som kan uppstå under förbränningsprocessen (eller från användning av biobränslen som biodiesel). Tillsatserna absorberar föroreningar i oljan, vilket förhindrar skadliga avlagringar i motorn.

Uppgift 3: Neutraliserar

Oljan neutraliserar syror som bildas av förbränningsgaser och oförbränt bränsle i oljan och förhindrar därmed korrosion – särskilt i lagren.

Uppgift 4: Kyler

Oljan avleder värme. Den kyler många delar av motorn som inte nås av kylvätskan.

Typer av motorolja

Förklaring av skillnaderna

Det finns i princip tre olika klasser av motorolja, var och en med olika egenskaper. Mineraloljor är de mest använda basoljorna. De kan tillverkas relativt enkelt och billigt genom destillering och raffinering av råolja. Halvsyntetiska motoroljor är av betydligt bättre kvalitet, särskilt med avseende på hållbarhet och termiska egenskaper. Produktionen är dock en komplicerad process.

Syntetiska oljor tillverkas genom kemisk syntes och kan ges mycket specifika kvalitetshöjande egenskaper. Deras optimala prestanda gör dessa oljor särskilt lämpliga för högpresterande motorer som motorn i din Porsche.

Singlegrade eller multigrade?

Multigrade-oljor är de motoroljor som vanligtvis används idag. De är baserade på basoljor med låg viskositet och blandas med speciella tillsatser (t.ex. polymerer som polyester och polyisobutylen), så att deras viskositet endast minskar något vid högre temperaturer.

Eftersom temperaturen har liten inverkar på viskositeten, är multigrade-oljor bättre lämpade att täcka ett bredare temperaturintervall än singlegrade-oljor. De kan upprätthålla optimal tillförsel av olja till motorn under både varma och kalla förhållanden. Detta resulterar i bättre smörjning när motorn kallstartas, minskad belastning på startmotorn vid låga temperaturer och god smörjning vid högre omgivnings- och motortemperaturer.

SAE-klasser och deras innebörd

Siffrorna ovanför oljans tillämpningsområde definierar dess SAE-klass (Society of Automotive Engineers). För multigrade-oljor anges alltid två klasser, t.ex. 0W-40. Dessa anger det drifttemperaturintervall som oljan är bäst lämpad för. Siffran före ”W” (Winter) indikerar hur trögflytande oljan är vid låga temperaturer: ju lägre siffra, desto mer lättflytande är oljan. ”0W” betecknar därför olja med extremt låg viskositet för användning vid låga temperaturer.

Den andra delen av viskositetsklassen (siffran efter ”W”) indikerar hur trögflytande oljan är vid höga temperaturer: ju högre siffra, desto tjockare oljefilm. 10 skulle därför indikera en olja med mycket låg viskositet, särskilt avsedd för områden med kallt klimat. I extremt varma områden kan till och med en olja klassad som ”60” användas, eftersom den är mycket trögflytande i sitt normala tillstånd. I exemplet 0W-40 innebär ”40” genomsnittlig viskositet, vilket säkerställer optimal prestanda även vid höga temperaturer.

Porsche Classic-motorolja

Porsche - Livselixiret för din klassiska bil.

Livselixiret för din klassiska bil.

Porsche Classic erbjuder det optimala skyddet för din klassiska bil, oavsett om den drivs av en luftkyld fyr- eller sexcylindrig boxermotor, en vattenkyld fyr- eller åttacylindrig motor eller en vattenkyld sexcylindrig motor. Motoroljor från Porsche Classic. Speciellt anpassade för klassiska Porsche-bilar. Engineered in Weissach. Made in Germany.

Läs mer

Mobil 1 – motoroljan för din Porsche

Under hela vår motorsporthistoria har vi testat många olika motoroljor på racerbanan. Det är så vi vet att Mobil 1 är den optimala oljan för Porsche-motorer, på banan och på vägen. Som Porsches globala oljesamarbetspartner tillhandahåller Mobil 1 oljan till våra racermotorer och våra standardmodeller. Alla Porsche-bilar fylls nu med högpresterande Mobil 1-motorolja vid fabrik. Vårt partnerskap garanterar dig maximal prestanda och en högoktanig körupplevelse.

Visit page