Porsche - Mer information
Mer information
 

Mer information

Porsche och hållbarhet

Porsche - Återköp och återvinning av bilar inom EU
Återköp och återvinning av bilar inom EU

Porsche står för hållbar prestanda. Så när en Porsche når slutet av sin livscykel gör vi allt vi kan för att göra avfallshanteringen så miljövänlig som möjligt. Den kan lämnas till Porsche för inlösen och återvinning, så länge den uppfyller följande villkor:

  • Den har varit registrerad i EU den senaste månaden.
  • Inga drivnings- eller säkerhetsrelaterade komponenter saknas.
  • Det finns inga personliga tillhörigheter i bilen.
  • Registreringsbevis returneras tillsammans med bilen

Du får ett intyg från ett certifierat demonteringsföretag, vilket du behöver för att avregistrera bilen. Följ länken för all ytterligare information om återlämning av uttjänta Porsche-bilar.

End-of-life disposal

Säkrare arbete på din verkstad

Porsche - EU:s REACH-förordning

EU:s REACH-förordning

I hela EU kräver förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) att vi vidarebefordrar information om särskilt farliga ämnen i leveranskedjan, om våra ”produkter” innehåller mer än 0,1 viktprocent av dessa ämnen.

Ange artikelnumret här så ger vi dig all nödvändig information. Vi tar säkerheten för alla som arbetar med service, underhåll eller reparation av våra bilar på allvar. Därför följer vi självklart alla krav i förordningen.

Läs mer

Teknisk serviceinformation (TSI)

Som fristående verkstad har du fortfarande tillgång till den information och support och de delar du behöver för att ge Porsche-ägare den högkvalitativa service de förväntar sig.

Med teknisk serviceinformation online för fristående verkstäder och delar från Porsche Originaldelsbutik är det enkelt att hålla dina kunder nöjda.

Läs mer

Periodisk teknisk inspektion (PTI)

Porsche - Periodisk teknisk inspektion (PTI)

Periodisk teknisk inspektion (PTI)

Genomförandeförordningen (EU) 2019/621 trädde i kraft den 20 maj 2020. Den ålägger biltillverkarna att göra den information som anges i bilagan till genomförandeförordningen tillgänglig för kontrollorgan och berörda myndigheter. På Porsche finns all relevant information i vårt online-IT-system PCSS TSI. Följ länken nedan om du vill registrera ett konto för åtkomst.

Läs mer