Kaross- och lättviktsdelar
 

Kaross- och lättviktsdelar

Perfekt passform för bilens kaross är en viktig aspekt av Porsches kvalitetsstandard. Även bilens andra hud måste nämligen sitta som en skräddarsydd kostym. Den måste vara exakt på millimetern.

Genom en rad omfattande åtgärder har Porsche Classic-experterna lyckats uppnå betydande förbättringar av tillverkningskvaliteten för skärmar och sidodelar till Porsche 911 (modellår 1965 till 1994). Detta gjorde det även möjligt att för första gången återlansera tunnplåtsdelarna från legendariska 911 Carrera RS 2.7 – varav endast 1 580 exemplar tillverkades under åren 1972 och 1973.

För att permanent förbättra måttnoggrannheten och därmed underlätta monteringen av delar på bilarna har Porsche Classic omdefinierat varje tillverkningssteg från grunden. De ursprungliga standardverktygen har omkonstruerats och optimerats. Nya testanordningar används för att testa måttnoggrannheten. Exempelvis har var och en av de cirka 30 skärmvarianterna monterats på en bil eller på en testanordning för testning. Dessutom dokumenteras varje processteg – inklusive det krävande hantverk som ingår i ytfinishen – för att säkerställa jämn kvalitet.

När det gäller bevarandet av värdet på samlarbilar ger Porsche Classic ett tydligt tecken – i ordets sannaste bemärkelse. Porsches återlanserade Porsche Classic-originaldelar känns alla igen på Porsche-loggan.

Tillverkning av karossdelar

Djupdragning

Att forma en karossreservdel från en bit plåt kräver kraft och precision. Redan verktygen som experterna använder är imponerande. De är nästan 2,4 m långa, över 1,6 m breda, 1,7 m höga och väger 14 ton. Plåten spänns fast mot pressdynan med hjälp av en tillhållare och djupdras med stansen. Upp till 800 ton presskraft appliceras för att åstadkomma grundformen.

Skärning

Ett specifikt snitt räcker inte för att skilja överskottsmaterialet från grundformen. För att få ett exakt snitt måste verktyget flyttas fyra gånger och skärmdelen måste spännas fast igen för lossklippning. Ytterligare tre arbetssteg krävs för efterföljande kantskärning och prägling. För att tillverka en färdig skärmdel som är redo för ytterligare bearbetning krävs upp till tio processteg, inklusive djupdragning.

Svetsning

Här börjar den heta delen av skärmtillverkningen. Experter placerar skärmens främre delar och huvuddelar mot varandra i en speciell fixtur. Temperaturen stiger till 3 200 grader Celsius under den efterföljande gassvetsningen, vilket ger en oupplöslig, svetsad fog.

Grovputsning av svetsfogen

Eventuella ojämnheter i svetsfogen måste avlägsnas. Den första maskinen som används för att åstadkomma en plan och homogen yta är slipmaskinen. Den används för att grovputsa fogen.

Slutbearbetning av svetsfogen

En stadig hand och ett skarpt öga behövs för att slutföra arbetet med svetsfogen. Eventuella ojämnheter längs fogen avlägsnas från skärmen med hjälp av specialverktyg och bearbetas med en karosserifil för att åstadkomma en homogen yta, även om mer bearbetning krävs innan lack kan appliceras.

Ytbearbetning

Slipning, slipning, slipning – mycket tålamod och fyra till fem slipprocesser med allt finare sandpapper krävs under ytbearbetningen för att få en yta som är redo för lackering.

Tillverkning av påbyggnadsdelar

Medan skärmen formas arbetar andra experter på de nödvändiga påbyggnadsdelarna. Beroende på version kan en enda skärm bestå av upp till 60 komponenter. De viktigaste är strålkastarhöljet, tankhöljet och täckplåten.

Montering

Det sista steget är att montera viktiga påbyggnadsdelar med originalanordningar och originalverktyg för att färdigställa skärmen. Under monteringen använder experter traditionella metoder som kräver speciella färdigheter. Punktsvetsning, gasmetallbågsvetsning (MAG) eller hårdlödning – specialisterna tillämpar den teknik som är lämplig för påbyggnadsdelen. När tankhöljet är monterat och Porsche-loggan fastsatt – vilken skickar ett omisskännligt budskap: ”garanterat original” och ”Made in Germany” – är det exklusiva hantverket komplett. Hela skärmen är nu redo att monteras på bilen.

Tillverkning av lättviktsdelar

Skärning av serietillverkade delar

För att uppnå den typiska RS-bredden baktill måste en tunnplåtsdel skäras till samma form som den serietillverkade sidodelen – helt för hand. Specialisterna gör detta genom att placera sidodelen i verktyget, markera skärpunkterna och skissa konturerna med hjälp av en mall. Det markerade området skärs av med hjälp av en karosserisåg.

Positionering

Som förberedelse för häftsvetsningen placeras den bearbetade tunnplåtsdelen och den breddade skärmen noga i verktygsformen och fixeras med magneter.

Häftning av sidodelen och den breddade skärmen

De fixerade delarna häftas med hjälp av gasvolframsvetsning (TIG). Svetsaren börjar med att placera häftpunkterna på större avstånd från varandra och fyller i luckorna tills avståndet mellan punkterna bara är fem till sju millimeter. Båda delarna svetsas sedan ihop. Den nya sidodelen mäts med millimeterprecision med hjälp av specialverktyg.

Ytbearbetning

Här börjar den högkänsliga delen av tillverkningen. Eftersom varje misstag skulle synas på den tunna plåten måste svetsfogen bearbetas för hand. Här krävs precisionsarbete. Experterna avlägsnar först försiktigt ojämnheter i fogarna med hjälp av specialverktyg och bearbetar sedan försiktigt fogarna med en karosserifil. Flera slipprocesser med allt finare sandpapper krävs för att få fram en yta som är redo för lackering.

Stans

Tillverkningen av en sidodel av tunnplåt för 911 Carrera RS 2.7 är ett expertarbete som förtjänar en kvalitetsstämpel. Porsche-loggan präglas i strålkastarhusets ram och skickar ett omisskännligt budskap: ”garanterat original” och ”Made in Germany”.