Personvern i Porsche Norge

1. Introduksjon

Porsche Norge AS (heretter kalt Porsche Norge) er underlagt personvernregelverket som beskytter integriteten og konfidensialiteten til en persons personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som enten direkte eller indirekte identifiserer en fysisk person. Porsche Norge behandler ansatte og fysiske personer som ikke er ansatt hos oss. Denne personvernerklæringen retter seg først og fremst til våre kunder. Det vil si personer som har vært i kontakt med oss, eller bestilt, kjøpt eller leaset Porsche-produkter eller tjenester av oss.

Porsche Norge er opptatt av å beskytte personvernet til alle personer vi behandler personopplysninger om. Derfor er det viktig for oss å forklare og gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg. Vi vil kun behandle personopplysninger til passende formål i samsvar med gjeldende regelverket.

Porsche i Norge består av en gruppe selskaper, herunder Porsche Norge AS som importør av Porsche-biler til Norge, og våre autoriserte og selvstendige Porsche-forhandlere som opererer i Norge. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil være oss eller den forhandleren du har et kundeforhold til. I denne personvernerklæringen vil vi beskrive vår behandling av personopplysninger og informere deg om tilfeller hvor din forhandler er behandlingsansvarlig. Det er viktig for deg å vite hvem som er behandlingsansvarlig, slik at du vet hvilket selskap du skal kontakte ved spørsmål eller ved utøvelse av dine rettigheter. Du kan likevel alltid kontakte oss, og vi vil kunne henvende deg til riktig forhandler.

1.1. Prinsipper for behandling av personopplysninger

Vi forplikter oss til å behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Vi vil kun samle inn personopplysninger for spesifikke, uttrykkelige angitte og berettigede formål, og vi vil ikke viderebehandle personopplysningene på en måte som er uforenlig med disse formålene. Derfor vil vi kun behandle personopplysninger når slik behandling er nødvendig for å utføre oppgaver som følger av avtaleforpliktelser eller andre berettigede interesser vi har overfor våre kunder, eller for å overholde de juridiske forpliktelsene vi har. I noen tilfeller vil behandlingen være basert på mottatt samtykke fra deg.

Porsche Norge vil forsikre seg om at personopplysningene vi behandler er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for de formålene de behandles for. Personopplysningene skal også være korrekte og om nødvendig oppdaterte, og de vil ikke behandles lenger enn det som er nødvendig i henhold til formålet. Uriktige personopplysninger vil bli slettet eller rettet.

Vi forsikrer deg om at vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og at vi vil beskytte dine personopplysningers integritet og konfidensialitet.

1.2. Bruk av tredjeparter (databehandlere)

Innenfor forskjellige virksomhetsområder kan Porsche Norge bruke tredjeparts tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss. I slike tilfeller opptrer tjenesteleverandøren som en databehandler på vegne av oss, og vi har inngått en skriftlig avtale (databehandleravtale) som regulerer hvilke personopplysninger leverandøren kan behandle for oss og hvordan disse skal behandles. Alle våre leverandører har gjennomført tilfredsstillende sikkerhetstiltak som beskytter dine personopplysninger.

Vi benytter tredjeparter blant annet til å oppdatere dine personopplysninger, og sørge for at disse er oppdaterte og korrekte. Vi bruker også tredjeparter for å bistå deg med utfylling av kontaktpersonopplysninger.

1.3. Utlevering av personopplysninger

Porsche Norge utleverer personopplysninger til produsenten av Porsche, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG («Porsche AG»). I den forbindelse behandler Porsche AG personopplysninger for markedsformål, slik som promotering, distrubisjon av av tjenester (digitale produkter og tjenester eller mobilitets tjenester) og markedsanalyser (segment og markedsundersøkelser av kunder og markedsandel). Begrensninger og retningslinjer for Porsche AG sin behandling av kunder av Porsche Norge (inkl. forhandlere) er videre regulert av kontrakt mellom partene og Porsche AG er ansvarlig for etterlevelse av personopplysningsregelverket (EUs personvernforordning – GDPR) i sin behandling av personopplysninger.

Porsche AG med datterselskaper, importørkontorer, forhandlere m.m. sørger gjennom felles datahåndtering i Porsche sitt CRM-system C@P at Porsche-eiere kan få bistand der kunden er. Det vil si at dersom en norsk Porsche-kunde befinner seg i eksempelvis et annet land i Europa, kan vedkommende få bistand og håndheve sine rettigheter, for eksempel garantiforpliktelser, der vedkommende befinner seg. Slik bistand gjøres gjennom C@P via Porsche AG. Dette betyr imidlertid ikke at enhver Porsche importør eller forhandler i utlandet har tilgang til enhver kundeopplysningene til kunder registrert hos Porsche Norge.

Med unntak av overføring av personopplysninger til bilprodusenten i Tyskland (Porsche AG) og selvstendige forhandlere i Norge, utleverer Porsche Norge ikke personopplysninger til andre virksomheter, verken i Norge eller utlandet. Dette begrenser likevel ikke eventuelle lovpålagte utleveringer av personopplysninger til offentlige myndigheter.

2. Porsche Norge sin behandling av personopplysninger

Nedenfor beskrives de ulike behandlingsaktivitetene som Porsche utfører, herunder hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene, hva som er grunnlaget for behandlingene og fra hvilke kilder vi samler inn opplysninger. Personopplysningene vi behandler kan for eksempel samles inn direkte fra deg som kunde, fra våre forhandlere, fra en tredjeparts tjenesteleverandør, fra offentlig tilgjengelig informasjon og gjennom bruk av vår nettside. Som et eksempel, dersom du kjøper en bil hos en autorisert Porsche forhandler, vil denne forhandleren overføre dine data til Porsche Norge, slik at Porsche Norge for eksempel kan oppfylle sine forpliktelser og behandle personopplysninger som følge av vår berettiget interesse.

2.1. Kundeforhold

Porsche Norge behandler personopplysninger i forbindelse med kundeforholdet du har med oss eller en autorisert Porsche-forhandler.

2.1.1. Leads, prospekter og interessenter 

Porsche Norge behandler personopplysninger om personer som har tatt kontakt med Porsche og meldt sin interesse for våre produkter som f.eks. eksisterende og kommende bilmodeller eller i forbindelse med prøve-kjøring av biler. I denne sammenheng behandler vi opplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, førerkort og bakgrunn for din interesse for våre produkter (f.eks. hvilken bilmodell du ønsker informasjon om). I forbindelse med prøve-kjøring behandler vi også opplysninger som fremkommer av førerkortet, ved at vi tar en kopi av førerkortet. Kopi av førerkort slettes etter endt prøve-kjøring.

Det rettslige grunnlaget for en slik behandling er vår berettigede interesse i å yte service til deg som potensiell kunde av Porsche Norge. Vi ønsker således å gi deg best mulig informasjon om våre produkter og tjenester. I denne sammenheng vil vi samle inn personopplysninger direkte fra deg.

Vi tilbyr også potensielle kunder i å samtykke til at Porsche Norge behandler personopplysninger for å gi dem en enestående kundeopplevelse. Formålet med behandlingen er å gi potensielle kunder som ønsker det, ekstra support og oppfølging på Porsche Norge sine tjenester og produkter. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, e-post adresse og telefonnummer. Ved samtykke kan Porsche Norge og forhandlerne, kontakte potensielle kunder i forbindelse med produktinformasjon. Den potensielle kunden vil få ytterligere informasjon om behandlingen i forkant av samtykket. Dersom du har avgitt samtykke, og ønsker å trekke dette tilbake, vil vi slette personopplysningene vi har innsamlet og behandlet i forbindelse med ditt samtykke.

2.1.2. Bestilling, kjøp, leasing eller tjenester levert av Porsche Norge

Porsche Norge behandler personopplysninger for avtaleformål når du bestiller, kjøper, leaser bil eller andre tjenester vi leverer, behandler vi personopplysninger om deg. Avhengig av kundeforholdet kan vi for eksempel behandle personopplysninger, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, førerkort og lignende.

For behandling av personopplysninger i kundeforhold, er vårt behandlingsgrunnlag oppfyllelse av avtale, herunder behandling som er nødvendig for å oppfylle en avtale du er part i, eller for å gjennomføre tiltak før en avtaleinngåelse. I denne sammenheng vil vi samle inn personopplysninger enten direkte fra deg, Porsche-forhandler, eller fra ulike offentlige adresse- og eierskapsregistre.

2.1.3. Særlig om garanti

Porsche Norge behandler personopplysninger som formål for å oppfylle garantiforpliktelser på nye biler som er solgt hos en autorisert Porsche-forhandler. Nybilgarantien er i utgangspunktet fem år/100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først, men denne garantien kan forlenges. Porsche Norge tilbyr også egne garantier for rust, lakk, batterier i el-biler og delegaranti. I garantisystemet lagres registreringsnummer og chassinummer på bilen, samt navn og adresse til bilens eier. Disse opplysningene mottar vi direkte fra deg som kunde og de legges inn i det internasjonale garantisystemet som Porsche AG benytter seg av. I den sammenheng utleveres opplysningene til bilprodusenten som er hjemmehørende i Tyskland.

Ved salg av bruktbil overføres gjenvårende garanti til ny eier så fremt bilen fortsatt har en gyldig garantitid. Oppdateringen av personopplysninger knyttet til bilens garanti kan skje ved «vasking» (oppdatering) av eier mot en tredjeparts tjenesteleverandør eller der den nye bileieren kommer innom en autorisert Porsche forhandler av ulike årsaker, for eksempel ved reparasjon eller service. På denne måten sikrer vi at personopplysningene i forbindelse med garanti holdes oppdatert og er riktige.

Porsche Norge er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles selvstendig i forbindelse med garantiforpliktelser. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er oppfyllelse av våre avtaleforpliktelser.

2.1.4. Kundeservice

Porsche Norge behandler personopplysninger for kundeserviceformål. For kommunikasjon og andre spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice. I den forbindelse vil vi behandle personopplysninger, slik som navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger du gir oss i forbindelse med din henvendelse. Formålet med behandlingen er å besvare din henvendelse og yte kundeservice. Vi mottar opplysningene direkte fra deg som kunde. Opplysningene hjelper oss med å identifisere deg, for eksempel ved oppfølging av service, forhåndsbestilling av bil eller lignende. Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å yte kundeservice. Vår berettigede interesse er i den sammenheng å yte gode service og støtte til våre kunder.

2.2. Markedsføring

Porsche består av en grupper personer som har en stor og genuin interesse for varemerket Porsche. Vårt formål med å behandle personopplysninger i forbindelse med markedsføring, er å holde deg oppdatert på nyheter og tjenester fra Porsche Norge. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med generell markedsaktivitet og utsendelse av nyhetsbrev, slik som invitasjon til arrangementer eller informasjon om nyheter. Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse for eksisterende kunde og samtykke dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev på porsche.no. Alle som mottar markedsføring fra oss har anledning til melde seg av å motta slik informasjon (avmelding). Dersom behandlingsgrunnlaget er samtykke, og du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi slette personopplysningene vi har innhentet og behandler på bakgrunn av ditt samtykke.

2.3. Rekruttering

Porsche Norge behandler personopplysninger for rekrutteringsformål for å evaluere jobbsøkere. Personopplysningene som behandles inkluderer kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon relatert til rekrutteringen, slik som CV, søknad, referanser, intervjuer og vurderinger. Personopplysningene mottas direkte fra jobbsøkeren eller via et rekrutteringsselskap. Vårt behandlingsgrunnlag er oppfyllelse av avtale, herunder behandling som er nødvendig for å oppfylle en arbeidsavtale du er part i, eller for å gjennomføre tiltak før en inngåelse av arbeidsavtale. For kandidater som ikke får jobben, vil vi slette personopplysningene, dersom annet ikke blir avtalt med deg som jobbsøker.

2.4. Kontaktpersoner hos autoriserte forhandlere

Varemerket Porsche selges gjennom selvstendige og autoriserte Porsche-forhandlere i Norge. I forbindelse med forvaltning av varemerket Porsche, slik som ved import og støttefunksjoner til forhandlere, behandler Porsche Norge personopplysninger om kontaktpersoner hos forhandlere i vårt forhandlernettverk. Dette inkluderer personopplysninger om kontaktpersoner og ansatte hos Porsche-forhandlere, slik som navn, telefonnummer, e-postadresse og stilling. Personopplysningene blir behandlet i forbindelse med støttefunksjonene vi har ut til forhandlernettverket, slik som alminnelig oppfølging, men også andre aktiviteter, slik som nettverkstreff. Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle forhandleravtalen mellom oss og forhandleren, i tillegg til at vi ved kontakt og oppfølging, behandler personopplysninger i forbindelse med vår berettiget interesse for oppfølging av varemerket som etter vår vurdering veier mer enn personens interesser.

3. Dine rettigheter

Personvernregelverket gir rettigheter til enkeltpersoner (de registrerte). Den registrerte har, i visse tilfeller, rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, og/eller rett til å protestere mot behandlingen av egne personopplysninger.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte Porsche Customer Center på mail:
post@porsche.no, telefon: +47 21 49 25 00 eller per post til Ryenstubben 9-11, 0679 Oslo. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned ved vår mottakelse av henvendelsen.

Vi håper du vil informere oss dersom du mener vi ikke etterlever personvernregelverket. Du har også en rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi bryter personverneregelverket. Du kan alltid kontakte oss direkte dersom du har noen spørsmål.

4. Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fortløpende uten at vi legger ut et spesifikt varsel for dette på vår nettside. Derimot, hvis endringene er materielle og/eller påvirker dine rettigheter, vil vi legge ut et varsel om at personvernerklæringen er oppdatert.

Publisert: 13. november, 2019.
Oppdatert: 01. januar 2023

Porsche Norge AS
Org nr 978 654 444
Ryenstubben 9-11, 0679 Oslo