Porsches retningslinjer for informasjonskapsler

1. Omfang

Disse retningslinjene for informasjonskapsler gjelder for Porsches nettsteder for det norske markedet som tilbys av Dr.Ing. h.c.F. Porsche AG, Porsche Norge og Porsche Sales and Marketplace GmbH. De gjelder i tillegg til personvernerklæringene for de enkelte nettstedene og gir deg ytterligere informasjon om hva slags informasjonskapsler og lignende teknologier som brukes (heretter også bare kalt «informasjonskapsler»), i hvilket omfang de brukes, og hva formålet med bruken er. Retningslinjene er utarbeidet i samsvar med EUs generelle personvernforordning (GDPR) og den tyske loven om personvern i telekommunikasjon og telemedier (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, TTDSG).

For at bruken av nettstedene skal være så komfortabel som mulig, gjelder innstillingene dine (med hensyn til om du tillater informasjonskapsler eller ikke) for alle Porsches nettsteder for det norske markedet. Disse retningslinjene for informasjonskapsler gjelder likevel ikke for alle nettsteder som er relatert til Porsche. For eksempel har nettstedene til andre Porsche-selskaper, nettsteder for andre internasjonale markeder og nettstedene til Porsche-sentre, Porsche-forhandlere eller Porsche-serviceverksteder egne innstillingsmuligheter og kan ha andre retningslinjer.

2. Behandlingsansvarlige, personvernombud, den registrertes rettigheter

Det er selskapene som tilbyr de respektive nettstedene, som er ansvarlige for bruken av informasjonskapsler på Porsches nettsteder for det norske markedet. Følgende selskaper er ansvarlige for behandlingen av data gjennom informasjonskapsler (heretter også bare kalt «vi»):

Når det gjelder visse informasjonskapsler, bestemmer de ovennevnte selskapene i fellesskap formålene med og metodene for behandling av personopplysninger. Dette gjelder spesielt informasjonskapsler som brukes på felles nettsteder eller på tvers av flere Porsche-nettsteder for det tyske markedet. I disse tilfellene fastsetter vi i en avtale om felles behandlingsansvar i henhold til artikkel 26 i GDPR hvordan de ulike oppgavene og ansvaret for behandling skal være fordelt, og hvem som skal oppfylle de ulike forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger. Vi fastsetter blant annet hvordan et passende sikkerhetsnivå og dine rettigheter som registrert kan sikres, hvordan de behandlingsansvarlige i fellesskap kan oppfylle opplysningsplikten, og hvordan eventuelle personvernhendelser kan overvåkes. Dette omfatter også hvordan rapporterings- og meldeplikter kan oppfylles. Hvis du kontakter oss, vil vi samordne oss i henhold til den nevnte avtalen i henhold til artikkel 26 i GDPR for å svare på forespørselen din og for å sikre dine rettigheter som registrert. I detaljvisningene i området «Dine innstillinger for informasjon-skapsler» finner du informasjon om hvilke informasjonskapsler som brukes, og hvem som er behandlingsansvarlig – eller felles behandlingsansvarlige.

I forbindelse med behandling av data gjennom informasjonskapsler på plattformen Porsche Marketplace (som tilbys av Porsche Sales and Marketplace GmbH, for eksempel Porsche Finder og Porsche Shop), kan det i tillegg foreligge felles behandlingsansvar med andre deltakere på denne plattformen, for eksempel Porsche-selskaper (som Porsche Financial Services GmbH og Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG) og Porsche-sentre, Porsche-forhandlere eller Porsche-serviceverksteder. Også i slike tilfeller vil vi gå frem som beskrevet over, og inngå egnede avtaler om hvordan det felles behandlingsansvaret skal organiseres.

Tredjepartsleverandørene som teknisk implementerer behandling av data gjennom informasjonskapsler, er angitt som «datamottakere» i detaljvisningene i området «Dine innstillinger for informasjonskapsler», slik at du kan gjøre deg kjent med bakgrunnen. Hvis tredjepartsleverandører er databehandlere eller har felles behandlingsansvar sammen med oss, inngår vi avtaler med disse tredjepartsleverandørene eller organiserer databehandlingen deretter. Merk at tredjepartsleverandører kan slå sammen dataene som genereres, med andre data og også bruke dem til sine egne formål.

Dine rettigheter som registrert når det gjelder bruk av informasjonskapsler, er beskrevet i nettstedenes personvernerklæringer.

3. Kategorier av personopplysninger

Når vi i disse retningslinjene for informasjonskapsler fra Porsche refererer til kategorier av data som behandles, mener vi nærmere bestemt følgende data: stamdata (for eksempel navn, adresser, fødselsdato), kontaktopplysninger (for eksempel e-postadresser, telefonnumre, meldingstjenester), innholdsdata (for eksempel inntastet tekst, bilder, videoer, innhold i dokumenter/filer), avtaledata (for eksempel avtalens gjenstand, vilkår, kundekategorier), betalingsdata (for eksempel bankopplysninger, betalingshistorikk, bruk av andre leverandører av betalingstjenester), bruksdata (for eksempel historikk på nettstedet vårt, bruk av spesifikt innhold, tidspunkter for tilgang, kontakt- eller ordrehistorikk), tilkoblingsdata (for eksempel enhetsinformasjon, IP-adresser, URL for henvisende nettsted), stedsdata (for eksempel GPS-data, geolokalisering på grunnlag av IP-adresse, tilgangspunkter), diagnosedata (for eksempel krasjlogger, ytelsesdata for nettstedet/appen, andre tekniske data for analyse av feil).

4. Kategorier av informasjonskapsler og lignende teknologier

Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres eller leses av et nettsted på enheten din. De inneholder kombinasjoner av bokstaver og tall som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren og brukerinnstillingene når brukeren kommer tilbake til nettstedet som plasserte informasjonskapselen. De gjør det også mulig for brukeren å bli værende pålogget en kundekonto, og de gjør at vi kan analysere en bestemt brukeratferd statistisk.

Teknologien WebStorage gjør det mulig med lokal lagring av variabler og verdier i hurtigbufferen til brukerens nettleser. Teknologien inkluderer «sessionStorage», som fortsetter å være lagret til nettleserfanen lukkes, og «localStorage», som fortsetter å være lagret i nettleserens hurtigbuffer til denne tømmes av brukeren. localStorage-teknologien gjør blant annet at man kan gjenkjenne brukeren og brukerinnstillingene når brukeren kommer tilbake til nettstedet.

Informasjonskapsler og lignende teknologier er bare tilgjengelige fra Internett-adressen der informasjonskapselen ble plassert. Det betyr at vi ikke får tilgang til informasjonskapslene som er plassert av de involverte tjenesteleverandørene. De har heller ikke tilgang til informasjonskapslene våre. Tredjeparter har ikke tilgang til våre eller de involverte tjenesteleverandørenes informasjonskapsler. Tredjeparter kan bare få tilgang gjennom tekniske angrep. Slike angrep er ikke noe vi har kontroll over og kan ta ansvar for.

Pikselkoder er små grafikkfiler som lastes fra serverne til de ulike tjenesteleverandørene når en bruker går inn på nettstedet vårt. I den forbindelse lastes det også programkode som muliggjør innsamling av data (for eksempel om hvordan du bruker nettstedet vårt).

Informasjonskapsler og lignende teknologier kan gjøre det mulig å lagre informasjon på enheten din eller få tilgang til informasjon lagret på enheten din. Informasjonskapslene vi bruker på nettstedene våre, kan deles inn i forskjellige kategorier. Mens teknisk nødvendige informasjonskapsler alltid lagres når du besøker nettstedene våre, kan du spesifisere om du vil tillate bruk av informasjonskapsler i de andre kategoriene. Du kan når som helst endre innstillingene dine. Merk at blokkering av visse typer informasjonskapsler kan føre til en dårligere opplevelse av nettstedet vårt og/eller av tjenestene og funksjonene du kan få tilgang til via nettstedet.

Se avsnittene og detaljvisningene nedenfor («Dine innstillinger for informasjonskapsler») for generell informasjon om informasjon-skapslene som brukes.

Dine innstillinger for informasjonskapsler

5. Behandlingssted

Behandlingen av personopplysninger som samles inn gjennom informasjonskapsler, utføres vanligvis i EU, EØS eller tredjeland som etter EU-kommisjonens vurdering i henhold til artikkel 45 nr. 3 i GDPR har et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. Imidlertid kan tredjepartsleverandørene vi bruker, ha forretningskontor i, eller behandle dataene i, tredjeland som USA, som ikke har et nivå for vern av personopplysninger som er i samsvar med GDPR. I slike tilfeller overholder vi kravene i artikkel 44 flg. i GDPR, og vi iverksetter om mulig tiltak for å bringe nivået for vern av personopplysninger i samsvar med GDPR-standarden ved hjelp av passende garantier, nærmere bestemt ved å inngå avtaler med EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår i henhold til artikkel 46 nr. 2 bokstav c) i GDPR. I den forbindelse kan det også finne sted en overføring dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale eller gjennomføre nødvendige tiltak før en avtaleinngåelse, jf. artikkel 49 nr. 1 bokstav b) og c) i GDPR.

Når det gjelder informasjonskapsler for både analyse og (eventuelt personlig) markedsføring, som vi bare bruker hvis du har samtykket til det, inneholder samtykkeerklæringen i henhold til artikkel 49 nr. 1 bokstav a) i GDPR også en bestemmelse om at dataene kan behandles i tredjeland utenfor EU som ikke har et nivå for vern av personopplysninger som er i samsvar med GDPR. Se avsnittene og detaljvisningene nedenfor («Dine innstillinger for informasjonskapsler») for mer informasjon om hvor informasjonskapslene behandles. Merk: Siden den rettslige situasjonen er annerledes i tredjelandene, er det en risiko for at dataene du samtykker til overføring av, ikke behandles i samsvar med GDPR. Tredjepartsleverandørene kan for eksempel slå sammen dataene med andre data og bruke dem til egne formål, og du kan kanskje ikke utøve de rettighetene du har som registrert i henhold til GDPR, for eksempel retten til innsyn og sletting. Myndighetene i tredjelandet kan også få tilgang til dataene dine uten at du, som i EU, har noe effektivt rettsvern eller noen håndhevbare rettigheter i den forbindelse.

6. Samtykke og muligheter for å motsette seg bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier

I innstillingene for informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet vårt kan du samtykke til bruk av teknologier for analyse og (eventuelt personlig) markedsføring og overføring av data til tredjeland i den forbindelse for hver enkelt teknologi eller generelt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden ved å endre innstillingene. Hvis du ikke ønsker at visse teknologier eller informasjonskapsler brukes, kan du forhindre at de lagres på enheten din, ved å endre innstillingene på enheten og/eller i nettleseren. Du kan velge «Ikke godta informasjonskapsler» i nettleserinnstillingene. Hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler i nettleserinnstillingene, er beskrevet i nettleserens hjelpmeny. Du kan også blokkere alle informasjonskapsler ved hjelp av gratis nettlesertillegg som Adblock Plus (adblockplus.org/de) i kombinasjon med EasyPrivacy-listen (easylist.to) eller Ghostery (ghostery.com). Tilgang til lignende teknologier, som WebStorage-innhold eller pikselkoder, kan ikke utelukkes i alle tilfeller. Lagrede informasjonskapsler kan når som helst slettes i enhetens systeminnstillinger og/eller i nettleserinnstillingene. Noen av funksjonene på nettstedene våre vil kanskje ikke fungere som de skal hvis du blokkerer informasjonskapsler eller lignende teknologier eller ikke samtykker til bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier.