Porsche Assistanse

Porsche Assistanse

Porsches veihjelpprogram sørger for omfattende dekning dersom bilen din mot formodning skulle stanse. Porsche Assistanse tilbyr deg mobilitet og sikkerhet – på tvers av landegrensene – og sikrer deg hurtig og profesjonell hjelp og støtte.

Porsche Assistanse er gratis i to år internasjonalt, fem år i Norge og for ett år dersom du kjøper en Porsche Approved bruktbil med garanti.

Porsche Assistanse inkluderer følgende tjenester:

  • Veihjelp
  • Henting og tauing
  • Videre reise eller retur dersom reparasjon ikke kan utføres på stedet
  • Overnatting

Porsche Assistanse 23503911