Cesaret her şeyi değiştirir.

Cesaret her şeyi değiştirir.