Porsche - 2013 年档案

2013 年档案

聚焦保时捷,2013 年第 1 期

新款 Cayman,追旋•逐律

下载 PDF/ 4815 KB

聚焦保时捷,2013 年第 2 期

极限 无限,新款 911 GT3

下载 PDF/ 4245 KB

聚焦保时捷,2013 年第 3 期

历史经典 荣耀再现,911“50 周年纪念版”

下载 PDF/ 3534 KB

聚焦保时捷,2013 年第 4 期

918 SPYDER,巅峰科技

下载 PDF/ 2071 KB