Politika o kolačićama kompanije Porsche

1. Predmet

Politika kolačića primenjuje se pored Opšte politike privatnosti za ovaj veb sajt i pruža dodatne informacije o vrsti, predmetu i svrsi obrade podataka za kolačiće i tehnologije nalik kolačićima (u daljem tekstu nazvani takođe i ,,kolačići” u svrhu pojednostavljivanja).

2. Rukovaoci, lica zadužena za zaštitu podataka, prava koja imaju lica na koje se podaci odnose

Za informacije o rukovaocima i njihovim licima zaduženim za zaštitu podataka, kao i o vašim pravima kao lica na koje se podaci odnose, a sve u vezi sa upotrebom kolačića, molimo Vas pogledajte Opštu politiku privatnosti koja se primenjuje na naš veb sajt.

3. Kategorije podataka o ličnosti

Kada u ovoj Politici o kolačićima kompanije Porsche govorimo o kategorijama podataka koji se obrađuju, posebno mislimo na sledeće podatke: osnovne podatke (npr. imena i prezimena, adrese, datume rođenja), kontakt podatke (npr. e-mejl adrese, brojeve telefona, kurirske službe), podatke o sadržaju (npr. uneti tekst, fotografije, video materijali, sadržaj dokumenata/fajlova), ugovorne podatke (npr. predmet ugovora, uslovi, kategorije klijenata), podatke o plaćanju (npr. podaci o banci, istorijat plaćanja, upotreba drugih pružalaca platnih usluga), podatke o korišćenju (npr. istorijat na našem veb sajtu, korišćenje posebnog sadržaja, vremena pristupanja, istorijat kontakata ili poručivanja), podatke u vezi sa povezivanjem (npr. informacije o uređaju, IP adrese, URL zaglavlje), podatke o lokaciji (npr. GPS podaci, IP geolokalizacija, tačke pristupa), dijagnostičke podatke (npr. dnevnici o padu sistema, podaci o performansama veb sajta/aplikacije, drugi tehnički podaci za analizu nedostataka i grešaka).

4. Kategorije kolačića i slične tehnologije

Kolačići su tekstualni fajlovi koje čuva ili čita neki veb sajt na vašem krajnjem uređaju. Oni sadrže kombinacije slova i brojeva koji nam omogućavaju da prepoznamo korisnika i korisničko podešavanje kada se korisnik vrati na veb sajt koji je podesio kolačić; oni takođe omogućavaju korisniku da ostane ulogovan u klijentov nalog i omogućava nam da statistički analiziramo ponašanje određenog korisnika.

WebStorage tehnologija omogućava lokalno memorisanje promenljivih i vrednosti u keš memoriji pretraživača korisnika. Ova tehnologija sadrži takozvanu ,,sessionStorage” (memoriju sesije) koja ostaje sačuvana sve dok se ne zatvori tabulator pretraživača, kao i ,,localStorage” (lokalnu memoriju) koja ostaje da se čuva u keš memoriji pretraživača sve dok korisnik ne isprazni keš memoriju. localStorage tehnologija, omogućava, između ostalog, prepoznavanje korisnika i podešavanje korisnika kada se korisnik ponovo vrati na naš veb sajt.

Kolačićima/sličnoj tehnologiji se može pristupati samo sa Internet adresa u kojoj je kolačić podešen. To znači da mi ne možemo da pristupamo kolačićima koje su podesili pružaoci usluga. Isto tako, oni ne mogu da pristupaju našim kolačićima. Treća lica ne mogu da pristupaju našim kolačićima ili kolačićima strana koje su uključene kao pružaoci usluga. Treća lica mogu da dobiju pristup samo putem tehničkih napada koje ne možemo da kontrolišemo i za koje mi nismo odgovorni.

Piksel tagovi (engl. Pixel tags) su mali grafički fajlovi koji se učitavaju sa servera određenog pružaoca usluga kada neki korisnik pristupa našem veb sajtu. To takođe uključuje i učitavanje programskog koda koji omogućava prikupljanje podataka (npr. o tome kako se ponašate kada pristupate našem veb sajtu).

Kolačići koji se koriste na našem veb sajtu mogu se podeliti u tri kategorije: kolačići koji su tehnički potrebni, kolačići za anlizu dometa i performansi i marketinški kolačići. Dok se tehnički potrebni kolačići uvek memorišu kada posetite naš veb sajt, imate opciju da odlučite da li želite ili ne želite da dozvolite upotrebu kolačića za analizu dometa i performansi, kao i marketinških kolačića. Svoja podešavanja možete da promenite u svako doba. Molimo Vas imajte u vidu da blokiranje određenih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo na našem veb sajtu i/ili usluge i funkcije koje se tamo mogu naći.

Za opšte informacije o kolačićima koji se koriste, molimo Vas pogledajte poglavlja i detaljne preglede date u daljem tekstu (,,Vaše podešavanje kolačića na ovom veb sajtu”).

Vaše podešavanje kolačića na ovom veb sajtu

5. Saglasnost i opcije za ulaganje prigovora na upotrebu kolačića i sličnih tehnologija

U podešavanjima za kolačiće i slične tehnologije na našem veb sajtu imate opciju da dobrovoljno pristanete na upotrebu tehnologija za analizu, kao i za marketing, individualno ili generalno, ili pak da povučete svoju saglasnost u bilo kom momentu u budućnosti.

Ukoliko ne želite da koristite određene tehnologije ili kolačiće, možete takođe da sprečite da se oni čuvaju na Vašem krajnjem uređaju, tako što ćete izvršiti odgovarajuća podešavanja na svom krajnjem uređaju i/ili Internet pretraživaču.

Možete da odaberete ,,Ne prihvatam kolačiće” (engl. Do not accept cookies) u svom podešavanju pretraživača Interneta. Ovaj postupak upravljanja i brisanja kolačića u Vašem podešavanju Internet pretraživača je detaljno opisan u meniju za pomoć (engl. Help menu) Vašeg Internet pretraživača. Takođe možete da blokirate sve kolačiće koji koriste besplatne dodatke Internet pretraživača, kao što je ,,Adblock Plus” (adblockplus.org/de) ) u kombinaciji sa listom ,,EasyPrivacy” (easylist.to) ili ,,Ghostery” (ghostery.com). Pristup sličnim tehnologijama, kao što su WebStorage sadržaj ili piksel tagovi se ne može isključiti u svakom slučaju.

Sačuvani kolačići se mogu obrisati u bilo kom momentu u sistemskom podešavanju Vašeg uređaja i/ili Internet pretraživača.

Molimo Vas imajte u vidu da funkcionalnost i domet funkcija naše ponude može biti ograničen ukoliko blokirate kolačiće ili slične tehnologije ili ukoliko ne date svoju saglasnost za njihovu upotrebu.