Porsche - Вработени

Вработени

Златко Муцунски
Генерален Директор
Менаџмент
+ 389 (0)2 / 6037 53
+ 389 (0)70 / 255685
+ 389 (0)2 / 26264 66
zlatko.mucunski@porsche.com.mk

Винко Марашевиќ
Раководител на Продажба
Продажба на нови возила
+ 389 (0)2 / 6037 12
+ 389 (0)70 / 344124
+ 389 (0)2 / 26037 37
vinko.marasevic@porsche.com.mk

Трајче Трајковски
Сервисен Советник
Porsche сервис
+ 389 (0)2 / 6037 27
+ 389 (0)71 / 222119
+ 389 (0)2 / 26264 66
trajce.trajkovski@porsche.com.mk

Марта Николовска
Продажен Советник
Продажба на нови возила
+ 389 (0)2 / 6037 26
+ 389 (0)71 / 257745
+ 389 (0)2 / 26037 37
marta.nikolovska@porsche.com.mk

Горан Коцевски
Раководител на Постпродажба
Porsche сервис
+ 389 (0)2 / 6037 23
+ 389 (0)70 / 226250
+ 389 (0)2 / 26264 66
goran.kocevski@porsche.com.mk