Privacy Policy

Политиказаприватност

Порше Македонија

Ние, Порше Македонија (во понатамошниот текст "ние" или "Порше Македонија"), ја цениме вашата посета на нашиот сајт и вашиот интерес за нашата компанија и нашите производи. Вашата приватност е исклучително важна за нас. Затоа ја земаме заштитата на вашите лични податоци многу сериозно и ги третираме со најстрога доверба. Вашите лични податоци се обработуваат само во рамките на законските одредби на законот за заштита на податоците на Европската унија, особено Регулативата за заштита на податоците (во понатамошниот текст "GDPR"). Во оваа политика за приватност Ви обезбедуваме информации за обработката на вашите лични податоци и вашите права како субјект на податоци во рамките на опсегот на користење на нашиот веб сајт. За информации за други производи и услуги што ги нудат други компании во групацијата Porsche, ве молиме консултирајте ја соодветната политика за приватност за овие услуги или компании.

1. Службеник за контрола и заштита на податоци за обработка на податоци; контакт

Контролорот за обработка на податоци во рамките на значењето на законодавството за заштита на податоци е:

D-r Ing. hc F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Штутгарт, Германија
Германија
Тел .: (+49) 0711 911-0
Е-пошта: info@porsche.de

Ве молиме не двоумете се да контактирате со нас ако имате прашања или идеи во врска со заштитата на податоците.

Можете да контактирате со нашите службеници за заштита на податоци на следнава адреса:

Порше Македонија
Службеник за заштита на податоци
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје
Контакт: antonie.nikolovski@porsche.com.mk

2. Предметназаштитанаподатоците

Предмет на заштита на податоците се личните податоци. Ова се сите информации кои се однесуваат на идентификувано или препознатливо физичко лице (познато во законодавството како субјект на податоците). Ова опфаќа, на пример, информации како име, поштенска адреса, e-mail адреса или телефонски број, како и информации кои нужно потекнуваат за време на користењето на нашата онлајн услуга, како што се детали за почеток, крај и опсег за користење и за комуникација на вашата IP адреса.

3. Вид, обем, целииправнаосновазаавтоматизиранаобработканаподатоци

Во принцип, можно е да се користи нашиот веб сајт без регистрирање. Дури и ако го користите нашиот веб сајт без да се регистрирате, личните податоци сè уште може да се обработат.]

Подолу е даден преглед на видот, обемот, целите и правната основа за обработка на податоци во обемот на нашата веб страна.

3.1              Обезбедувањена нашиот веб сајт

Кога пристапувате до нашата веб страна користејќи го вашиот уред, ние автоматски ги обработуваме следниве податоци:

 • датум и време на пристап
 • времетраење на вашата посета
 • тип на уред
 • оперативен систем кој се користи
 • функциите што ги користите
 • количината на испратени податоци
 • тип на настан
 • IP адреса
 • препорачувана URL адреса
 • име на домен

Ние ги обработуваме овие податоци врз основа на член 6/1 од GDPR да ја обезбеди услугата, да обезбеди техничка операција и да ги идентификува и отстрани грешките. На овој начин, ние го следиме интересот за олеснување и обезбедување на долгорочна употреба на нашиот веб сајт и неговата техничка функционална способност. Кога е избрана нашата веб страна, овие податоци автоматски се обработуваат. Не можете да ги користите нашите услуги, освен ако овие податоци не се обезбедени. Ние не ги користиме овие податоци со цел да извлечеме заклучоци за вас или за вашиот идентитет.

Ние генерално ги бришеме овие податоци по 7 дена, освен ако во исклучителни случаи тоа ни е потребно подолго за горенаведените цели. Во вакви случаи, ние веднаш ги бришеме податоците откако овие цели ќе престанат да важат.

3.2              Колачиња

Кога ја посетувате нашата веб странасе активираат "колачињата", кои се мали датотеки, може да се складираат на вашиот уред за да ви обезбедат сеопфатен опсег на функции, да го олесни користењето на нашата услуга и да ги оптимизирате нашите понуди. Ако не сакате да дозволите користење на колачиња, можете да ги спречите да бидат складирани на вашиот уред со конфигурирање на соодветните поставки во вашиот интернет пребарувач или со користење на специфични опции за откажување. Забележете дека функционалната способност и функционалниот опсег на нашата понуда може да бидат ограничени како резултат. Ве молиме погледнете ја нашата Политика за колачиња задетализавидот, обемот, целите, правнатаосноваиопциитезаоткажувањезаобработканаподатоцивоврскасоколачиња.

3.3              Социјалниприклучоци

Нашата веб страна користи "социјални приклучоци" од трети лица кои користат социјални мрежи. Како најавен корисник на овие мрежи, можете да ги користите овие приклучоци за да ја споделите страницата во која сте во рамките на овие мрежи. Сепак, социјалниот приклучок ќе се вчита само ако го интегрирате со потврдување на иконата за активирање. Содржината на приклучокот потоа се пренесува од релевантната социјална мрежа директно на вашиот уред каде што е прикажано. Ова активирање важи за времетраењето на вашата посета на нашата веб страна ако ја изберете соодветната опција. Сепак, можете да ги деактивирате копчињата во секое време со кликнување на "Откажи". Социјалните приклучоци остануваат неактивни ако не се активираат и не се воспостави врска со социјалните мрежи.

3.4              Прилагоденапубликана Facebook

Приказната за прилагодените публики, линијата на кодот генерирана од Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 (во натамошниот текст "Facebook"), е вградена во нашиот веб сајт. Ако ја посетите нашата веб страна во која е вграден пикселот, а потоа се најавите на Facebook, вашиот Facebook профил ќе биде поврзан со информациите што претходно сте ги посетиле во нашата веб страна. Ако информациите во вашата сметка на Facebook исто така се во согласност со одредени параметри (на пример, возраст, пол, регион) кои претходно ги дефиниравме и тоа значи дека сте дел од одредена целна група (позната како "публика"), нашето рекламирање, кое е приспособено кон оваа целна група и ги одразува неговите интереси, може да биде прикажано на вашата страница на Facebook. Сепак, ние не добиваме никакви информации за податоците зачувани во вашата сметка на Facebook.

Ние ги обработуваме следниве податоци и комуницираме на Facebook за Facebook Прилагодена публика:

 • датум и време на пристап
 • категорија посетена во нашата онлајн услуга
 • IP адреса
 • име на домен

  

Вашите податоци се обработуваат со цел да ви покажат рекламирање на Facebook кое ги одразува вашите интереси. Ова е направено врз основа на член 6/1 од GDPR.

  

За повеќе информации за видот, обемот, целите, правната основа и опциите за отфрлање на обработката на податоците од страна на Facebook и опциите за поставување за заштита на вашата приватност, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на Facebook, која ќе ја најдете на https:///www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ и https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4.Индивидуалниуслугиифункционалности

Можетедоброволнодавнесувателичниподатоциилидасерегистриратезауслугиифункциинанеколкулокациинанашатавеб-страница, напримерпрекувеб продавници, регистрации на електронски билтени, барања за информации, барања за контакти итн.. Когаќесерегистриратеигикориститеуслугитеифункциитеопишаниподолу, гиснимаме, обработувамеикористимеличнитеподатоцикакоштоенаведенотука.

4.1               Корисник на веб страна

4.1.1              Процеснарегистрација

Потребна е регистрација со индивидуален профил за да се користат одредени функции навеб страната.

(а)               Задолжителни податоци при регистрирањето

Кога се регистрирате за корисник на веб страна,, се бара следнава задолжителна информација, која е обележана со "*":

  

Не е возможно да се регистрирате, освен ако не се наведени овие задолжителни податоци.

(b)              Доброволни податоци при регистрирање

Кога се регистрирате, исто така имате можност доброволно да внесувате други информации: дополнителни информации за имиња, детали за контакти на компанија, датум на раѓање, други телефонски броеви. Забележете дека оваа информација не е потребна за регистрација и само вие мора да одлучите дали сакате да ни ги дадете овие податоци.

Ние ги обработуваме податоците собрани врз основа на член   6   (1)   (b)и (f) GDPR со цел да го креирате профилот за вас како корисник и да ве идентификуваме секој пат кога ќе се најавите.

Ги бришеме податоците веднаш штом целта на обработката повеќе не се применува, под услов да не постојат други законски барања за задржување.

4.1.2              Употребана кориснички профил на веб страна

Кога користите корисничка сметка, се обработуваат следните категории на лични податоци:

 • моделите на возилото што ги наведовте, вклучувајќи го бројот на регистарската табличка и деталите за опремата
 • вашиот избран дилер.

Ова е доброволна информација. Меѓутоа, ако не ги доставувате овие податоци, можеби нема да можеме целосно да одговориме на вашите потреби кога користите кориснички профил во одредени околности.

Ние ги обработуваме овие податоци врз основа на член   6   (1)   (b)  GDPR, за да ви ги обезбедиме потребните услуги во овој поглед и да го спроведувате договорениот однос со вас.

Вашите податоци ќе бидат препратени само на трети лица до степен опишан подолу и за да ги исполнат целите опишани подолу [...]

Ги бришеме овие податоци веднаш штом целта на обработката ќе престане да важи,доколку не постојат други законски услови за задржување.

4.1.3              Овластувања за пристап на уредот

Корисничкиот профил го поддржува префрлањето на слики и видеа од уредот. Затоа, корисничкиот профил може да побара од вас да одобри пристап до камерата или библиотеката со слики на вашиот уред. Давањето на ова овластување е доброволно. Меѓутоа, ако сакате да испратите датотека со слика, ќе треба да го дадете ова овластување бидејќи во спротивно нема да можете да ја користите функцијата.

Ние бараме ова овластување врз основа на член   6   (1)   (b)  GDPR, за да ви ги обезбеди потребните услуги во овој поглед и да го спроведувате договорениот однос со вас.

Овластувањето останува активно додека не го исклучите на Вашиот уред.

  

5. Приматели на лични податоци

Внатрешни примачи: Во рамките на Порше Македонија единствените луѓе кои имаат пристап се оние на кои им е потребна за целите именувани во Секции 3 и 4.

Надворешни примачи: Ние ги пренасочуваме вашите лични податоци само на надворешни примачи надвор од Порше Македонија доколку тоа е неопходно за администрирање или обработка на вашата проблематика, ако постои друго законско овластување или ако имаме ваша согласност за пренасочување на податоците.

Надворешните приматели можат да бидат:

а) Процесирачи

Група компании во Порше Македонија или надворешни даватели на услуги кои ги користиме за да обезбедиме услуги, на пример во областите на техничка инфраструктура и одржување на понудата на Порше Македонија или обезбедување содржина. Ние внимателно ги одбираме и редовно ги проверуваме овие процесирачи за да бидете сигурни дека вашата приватност е заштитена. Давателите на услуги може да ги користат податоците само за целите што ги определивме и во согласност со нашите упатства.

б) Јавни тела

Властите и јавните институции, како што се јавните обвинители, судовите или финансиските органи на кои мораме да пренесуваме лични податоци од правни причини. Податоците се пренесуваат врз основа на член 6 (1) (в) од GDPR.

в) Приватни тела

Продавачите, партнерите за соработка или персоналот за поддршка на кого податоците се пренесуваат врз основа на согласност, да спроведат договор со вас или да ги заштитуваат легитимните интереси, на пример, Порше дилерите, финансиските банки, давателите на други услуги или даватели на транспортни услуги. Податоците се пренесуваат врз основа на член 6 (1) (а), (b)и / или (f) од GDPR.

  

6. Обработка на податоци во трети земји

Доколку податоците се пренесуваат на тела чие седиште или чие место за обработка на податоци не се наоѓа во земја-членка на Европската унија или во друга земја надвор од Европската унија, која е потписник на договорот, ние гарантираме пред да ги испраќаме податоците што, надвор од законски дозволените исклучителни случаи кои се однесуваат на примателот, постои соодветно ниво на заштита на податоци (на пр., преку одлука за соодветност на Европската комисија, преку соодветни гаранции како што е само-сертификација од страна на примателот за Штитот за приватност ЕУ-САД, или договорот за стандардни договорни клаузули на ЕУ помеѓу Европската унија и примателот) или дадете доволно согласност за пренос на податоците.

Ние можеме да ви обезбедиме преглед на примателите во трети земји и копија од посебно договорените прописи за да се обезбеди соодветно ниво на заштита на податоците. За да ги добиете овие информации, ве молиме контактирајте ја адресата наведена во Дел 1.

7. Времетраење на чување

За информации за времетраењето на складирањето на личните податоци, ве молиме погледнете го соодветниот дел за обработка на податоци во врска со одредени услуги и функции погоре во Дел 3 и Дел 4. Покрај тоа, како општо правило, ние ги чуваме вашите лични податоци само за времетраење потребно за исполнување на целите или - во случај на согласност - додека не ја повлечете вашата согласност. Ние ги бришеме вашите лични податоци, освен ако не е дозволена понатамошна обработка според релевантните законски одредби. Ние исто така ги бришеме вашите лични податоци ако сме должни да го сториме тоа од правни причини.

8. Права на субјектите на податоците

Како субјект на податоците засегнат од обработката на податоците, имате неколку права. Поточно,

Право на пристап : Вие имате право да добиете информации од нас за податоците што сме ги зачувале за вас.

Право на исправка и бришење Имате право да барате да ги исправиме неточните податоци и - доколку се исполнети законските барања - да ги избришеме вашите податоци.

Ограничување на обработката : Имате право - под услов да ги исполнувате законските барања - да побарате да ја ограничиме обработката на вашите податоци.

Преносливост на податоци : Ако ни дадовте податоци врз основа на договор или согласност, вие имате право, во согласност со законските барања, да ги добиете податоците што сте ги дале во структуриран, стандарден и машински читлив формат или можете да побарате да ги пренесеме овие податоци на друг контролор.

Приговор на обработката на податоците за правната основа на "легитимните интереси" : Вие имате право да поднесете приговор во секое време, врз основа на вашата конкретна ситуација, на нашата обработка на вашите податоци, доколку овој приговор е заснован на правната основа на "легитимни интереси". Ако го остварите вашето право на приговор, ние ќе престанеме со обработката на вашите податоци, освен ако не можеме - во согласност со законските барања - да докажеме огромни легитимни причини за понатамошна обработка, кои ги заобиколуваат вашите права.

Приговор на колачиња : Можете исто така да се спротивставите на употребата на колачиња во секое време. За детали за тоа како да можете да поднесете приговор, ве молиме погледнете ја нашата Политика за колачиња.

Повлекување на согласност : Ако ни дадовте согласност за обработка на вашите податоци, можете да ја повлечете оваа согласност во секое време со ефект за во иднина. Законитоста на обработката на вашите податоци останува непроменета до моментот на повлекување на дозволата.

Право да поднесете жалба до надзорниот орган. Можете исто така да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган доколку сметате дека обработката на вашите податоци е во спротивност со законската регулатива. За да го сторите тоа, можете да аплицирате во органот за заштита на податоци кој е одговорен за вашиот град / држава или земја или органот за заштита на податоци кој е одговорен за нас.

Контакт со нас : Ве молиме не двоумете се да контактирате со нас ако имате какви било прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, вашите права како субјект на податоците и каква било согласност што може да ни дадете. За да ги искористите сите овие горенаведени права, ве молиме контактирајте не по пошта на адресата наведена погоре во делот 1. Притоа, ве молиме осигурајте се дека е можно за нас единствено да ве дефинираме.

9. Линкови до понудите од трета страна

Веб-страниците и услугите што ги даваат други провајдери со кои се поврзува со нашата веб страница биле и се структурирани и обезбедени од трети лица. Ние немаме никакво влијание врз структурата, содржината или улогата на овие трети лица услуги. Ние експлицитно се дистанцираме од целата содржина во сите поврзани жртви на трети лица. Забележете дека понудите од трети лица кои се поврзани со нашата веб страница можат да ги инсталираат сопствените колачиња на вашиот уред или да собираат лични податоци. Ние немаме влијание врз ова. Ве молиме контактирајте ги провајдерите на овие поврзани понудувачи од трети лица, како што се бара за релевантните информации.

10. Статус

Се применува последната верзија на оваа политика за приватност. 25.07.2018