Porsche Service Skopje

Porsche Service Skopje

Porsche Сервис

Редовниот тренинг и големото повеќегодишно искуство на сервисниот персонал обезбедуваат висок квалитет на сервисните услуги кои вклучуваат:

  • Редовно одржување на возилото
  • Преглед и поправка на сите дефекти
  • Поправка на сите каросериски оштетувања
  • Технички преглед
  • Миење и нега на возилото
  • Оригинални резервни делови и дополнителна опрема
  • Лизинг и финансирање на возила