Sustav prijavljivanja nepravilnosti

Poštovanje zakonskih odredbi i internih propisa predstavlja najviši prioritet u koncernu Volkswagen. Štetu po naše društvo, zaposlenike i poslovne partnere možemo izbjeći samo ako se pridržavamo pravila i standarda. Shodno tome, nepropisno ponašanje mora se uočiti na vrijeme, obraditi i odmah otkloniti.

To zahtijeva pažnju svih aktera te ujedno njihovu spremnost da u slučaju opravdane sumnje ukažu na moguća Teška kršenja propisa. Također cijenimo informacije ove vrste koje nam na raspolaganje stave poslovni partneri, kupci i ostale treće strane. Dojave se Uredu za razjašnjenje mogu podnijeti u svako doba i na bilo kojem jeziku.

Sustav prijavljivanja nepravilnosti jamči najveću moguću mjeru zaštite za "zviždače" i prekršitelje. Postupak istrage pokrenut će se tek nakon temeljite provjere činjenica i opravdane sumnje u kršenje propisa. Tijekom istrage osigurana je stroga povjerljivost i čuvanje tajnosti podataka. Informacije će se provjeravati nepristrano, pravodobno i uz uvažavanje njihove osjetljivosti.

Gdje mogu podnijeti dojavu?

Središnji ured za razjašnjenje nudi sljedeće mogućnosti podnošenja dojave:

a) Kanal za zaprimanje dojava

Imate mogućnost korištenja internetske komunikacijske platforme u svrhu kontaktiranja Ureda za razjašnjenje, razmjene dokumentacije i vođenja komunikacije s odvjetnicima putem zasebnog poštanskog sandučića. Taj je sustav povjerljiv i zaštićen. Zviždači mogu samostalno odlučiti žele li otkriti svoje ime. Ako želite uputiti povjerljivu dojavu odvjetnicima u Uredu za razjašnjenje, možete koristiti ovaj sigurni kanal za podnošenje dojava:

Link za dojavu

Napomena: Čak i ako u kanalu za zaprimanje dojava nije ponuđen jezik koji vam odgovara, dojavu možete podnijeti na bilo kojem jeziku. Osim toga, možete kontaktirati i Ured za razjašnjenje na bilo kojem jeziku putem e-maila ili pošte.

b) E-mail

Središnji ured za razjašnjenje možete kontaktirati i putem sljedeće e-mail adrese:
io@volkswagen.de

c) 24/7 pozivni centar

Dojave možete podnijeti pozivom na besplatni međunarodni broj: +800 444 46300*. Ako vaš lokalni pružatelj telekomunikacijskih usluga ne podržava besplatnu telefonsku liniju, možete nazvati sljedeći broj uz naplatu poziva: +49 5361 946300.

* Ovisno o zemlji iz koje upućujete poziv, možda nećete moći ostvariti besplatni poziv s međunarodnog broja budući da neki telefonski operateri ne podržavaju takvu uslugu. Ako je to slučaj, molimo vas da koristite ponuđenu telefonsku liniju uz naplatu ili broj koji se odnosi na vašu zemlju.

d) Pošta/osobno

Poštanska adresa:

Središnji ured za razjašnjenje
p.p. 1717
38436 Wolfsburg (centar), Njemačka

Osobno:

Središnji ured za razjašnjenje
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (centar), Njemačka
Molimo da unaprijed dogovorite termin slanjem pisane poruke na adresu elektroničke pošte io@volkswagen.de

Pravobranitelji u koncernu Volkswagen

"Ombudsman" je pojam preuzet iz švedskog jezika koji označava posrednika ili pravnog zastupnika. Dr. Rainer Buchert i Thomas Rohrbach, vanjski pravobranitelji koje je imenovao koncern Volkswagen, djeluju kao posebni savjetnici za zaprimanje dojava o mogućem kršenju zakonskih odredbi ili internih propisa ili u vezi s bilo kojim drugim štetnim ponašanjem u koncernu te ih provjeravaju u pogledu vjerodostojnosti i prihvatljivosti. Po potrebi se savjetuju sa zviždačem te utvrđuju je li poznat identitet zviždača. Naposljetku, sve informacije koje su prethodno dogovorene sa zviždačem prosljeđuju Uredu za razjašnjenje na daljnju obradu.

Sve se informacije tretiraju povjerljivo te je prepušteno zviždaču da odluči želi li zaštititi svoj identitet u odnosu prema koncernu. Pravobranitelji koje je imenovao koncern osiguravaju da dojave zviždača koji ne žele da se njihov identitet otkrije Društvu budu anonimno proslijeđene Uredu za razjašnjenje.

Ako želite komunicirati s pravobraniteljima koncerna Volkswagen, njihove podatke za kontakt možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici:
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/