Porsche Approved

Porsche Approved

Porsche Approved – se odnosi na rabljena Porsche vozila koja zadovoljavaju visoke standarde kvaliteta koje nalaže marka Porsche. Možete birati između, novih, rabljenih i rabljenih vozila ovjerenih od strane Porsche-a.

Po čemu se razlikuje rabljeno vozilo ovjereno od strane Porsche-a od konvencionalnog rabljenog vozila?

  • Provjeravamo svako vozilo prema čeklisti koja obuhvata 111 tačaka
  • Opravke se vrše u skladu sa strogim kriterijima Porsche kvaliteta
  • Dobijate 1-godišnju garanciju (uz mogućnost doplate za 2-godišnju garanciju) koja vrijedi širom svijeta
  • Raspolažete Porsche Assistance mobilnom garancijom

Vaš željeni Porsche će Vam pružiti veliko zadovoljstvo vožnje. Garancija na rabljeno vozilo će Vam pružiti još jedan dobar osjećaj. Osjećaj sigurnosti. U slučaju nezgode, garancija u potpunosti pokriva troškove dijelova i rada.