Porsche - Garantie

Garantie

Porsche Garantie

Porsche Approved Garantie

Porsche Approved Garantie

De Porsche Approved Garantie dekt alle onderdelen van een Porsche en biedt het hetzelfde serviceniveau als de fabrieksgarantie.

Meer informatie
Porsche Assistance
Behalve de Porsche Occasiegarantie kunt u ook rekenen op onze betrouwbare en exclusieve pechverhelpingsdienst - Porsche Assistance. Die garandeert u een snelle en persoonlijke bijstandsverlening – 24 uur op 24 – waar u zich met uw Porsche ook bevindt in Europa.

Binnenland : 0800/98.911
Buitenland : +32 2 64 95 911

Voorwaarden

De Porsche Assistance is beschikbaar op elke Porsche van één tot vijftien jaar oud. Om in aanmerking te komen, moeten alle onderhoudswerkzaamheden op de wagen uitgevoerd zijn en geregistreerd zoals beschreven in het garantie- en onderhoudsboekje.

De Porsche Assistance biedt volledige gemoedsrust bij eventuele pech en ongeval.

Porsche Assistance voor tweedehands Porsches omvat het volgende:

 • Bijstand thuis en onderweg
 • In heel Europa wordt u ter plaatse geholpen bij pech of ongeval, ook wanneer u daar zelf de oorzaak van bent (b.v. lege batterij, benzinepech of sleutel in de auto gesloten)
 • Slepen en bergen
 • Na pech of een ongeval wordt de wagen naar de dichtstbijzijnde officiële Porsche dealer gesleept
 • Repatriëring van het voertuig binnen Europa
 • De wagen wordt naar de Porsche dealer die zicht het dichtst bij uw verblijfplaats of bestemming (incident) getransporteerd op voorwaarde dat de kosten hiervoor niet hoger liggen dan de overbrenging naar de woonplaats
 • Stallen
 • De kosten voor het stallen van de wagen (tot die is gerepareerd, gerepatrieerd of ingeklaard) worden terugbetaald
 • Autosleutelservice
 • Organisatie en versturen van reservesleutels bij verlies van de sleutels
 • Vervangwagen
 • Terbeschikkingstelling van een huurwagen voor maximum vijf dagen (indien de reparatie langer dan twee uur in beslag neemt en men zich meer dan 50 km van de verblijfplaats bevindt)
 • Verblijf
 • Indien de wagen na pech of een ongeval niet dezelfde dag kan worden gerepareerd, staat Porsche Assistance in voor de verblijfkosten voor maximum drie dagen alsook de kosten voor taxi's en openbaar vervoer
 • Doorreis of terugreis
 • In plaats van een huurwagen staat Porsche Assistance in voor de kosten van de doorreis tot de bestemming (en terug) of het terugbrengen van de gerepareerde wagen

Voor gedetailleerde informatie over voordelen, uitsluitingen en voorwaarden van Porsche Assistance kunt u steeds terecht in uw Porsche Centre.

Garantietermijnen

Porsche Garantie en Porsche Assistance-waarborg.
Porsche Garantie en Porsche Assistance-waarborg.
Porsche Garantie.
Uitsluitend Porsche’s die zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en die in een ongewijzigde originele staat verkeren, komen in aanmerking voor de volgende omvangrijke garanties welke zorgen voor optimaal rijplezier in uw Porsche:
De garantietermijnen voor een nieuwe Porsche is zonder kilometerbeperking, te rekenen vanaf de datum van aflevering (de datum op de welke het voertuig de officiële organisatie verlaat, zie service plan).
 • 2 jaar garantie (met uitzondering van slijtageonderdelen);
 • 3 jaar garantie tegen lakfouten;
 • 12 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit;
 • 2 jaar garantie op de door de Porsche Partner uitgevoerde werkzaamheden, gemonteerde Porsche Originele Onderdelen en accessoires;
Voorwaarde is dat alle servicebeurten volgens de richtlijnen van Porsche AG zijn uitgevoerd.

Porsche Assistance-waarborg.

Voor een nieuwe Porsche : 2 jaar vanaf de leveringsdatum van een Porsche die goedgekeurd is voor gebruik op de openbare weg.
Is uw Porsche geïmmobiliseerd ten gevolge van een mechanische panne, een ongeval of diefstal en kan de herstelling niet dezelfde dag gebeuren dan kan u beroep doen op Porsche Assistance.
Garantie op hoogvolt batterijen (behalve Taycan).
Garantie op hoogvolt batterijen (behalve Taycan).
Garantie op hoogvolt batterijen (behalve Taycan).
Afwijkend van de garantie op nieuwe auto´s van Porsche wordt op plug-in hybride voertuigen, evenals elektrische voertuigen, een garantie voor het gebrek aan defecten van de hoogvoltaccu verleend conform de overeenkomstige toepasselijke voorwaarden van de garantie op nieuwe auto´s van Porsche.
 • 6 jaar / 120.000 km (Afhankelijk wat van beide eerst bereikt wordt).
 • Panameravanaf Modeljaar 2017 / Cayenne vanaf Modeljaar 2018
 • 8 jaar / 160.000 km (Afhankelijk wat van beide eerst bereikt wordt).
Aanwijzingen en aanbevelingen voor een zo lang mogelijke levensduur van de hoogvoltaccu zijn te vinden in het instructieboekje van uw Porsche.
Afhankelijk van het gebruik en de milieuomstandigheden neemt de capaciteit van de hoogvoltaccu gedurende de levensduur af.
Garantie op Taycan hoogvolt batterijen.
Garantie op Taycan hoogvolt batterijen.
Garantie op Taycan hoogvolt batterijen.
 • 8 jaar / 160.000 km (Afhankelijk wat van beide eerst bereikt wordt).
Tijdens deze termijn moet de netto accucapaciteit nog minstens 70% bedragen.
Er bestaat aanspraak op garantie indien een capaciteitsmeting door een geautoriseerde Porsche-dealer of servicebedrijf binnen de garantieperiode overmatige slijtage aan het licht brengt.
Overmatige slijtage is wanneer de netto accucapaciteit binnen de 8 jaar onder de 70% daalt:
In geval van overmatige slijtage wordt het defect voor de klant kosteloos verholpen, zodat de gegarandeerde waarde die op dit moment verzekerd is, opnieuw wordt bereikt.
Uitsluitingen Porsche hoogvoltaccugarantie Taycan
Naast de algemene uitsluitingen van de garantie, is een garantieservice uitgesloten als de storing of het overmatige capaciteitsverlies van de hoogvoltaccu te wijten is aan het feit dat:
 1. de hoogvoltaccupermanent uit het nieuwe voertuig wordt verwijderd, verkeerd wordt geopend en niet meer in combinatie met het nieuwe voertuig wordt gebruikt,
 2. de voorschriften voor de bediening, het gebruik en het onderhoud van het voertuig (in het bijzonder de instructies voor het onderhoud en het laden van de hoogvoltaccu) niet in acht zijn genomen,
 3. de hoogvoltaccuin direct contact is gekomen met open vuur,
 4. de hoogvoltaccuwordt gereinigd met hogedruk- of stoomstraalreinigers of agressieve vloeistoffen worden gebruikt,
 5. het voertuig eerder onjuist is gerepareerd door de garantienemer zelf of door een derde partij, onjuist is onderhouden of behandeld.
Garantie op Porsche Originele Onderdelen.
Garantie op Porsche Originele Onderdelen.
Garantie op Porsche Originele Onderdelen.
De garantietermijn voor originele Porsche onderdelen en ruildelen is twee jaar na aankoopdatum, zonder kilometerbeperking. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt derhalve niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging. Deze garantietermijn is ook van toepassing op Porsche ruilmotoren, al dan niet met aangebouwde componenten, ruilversnellingsbakken enz.