Overname van wrakken

Een auto bestaat dikwijls uit meer dan een ton uiteenlopende materialen, die soms schadelijk zijn voor het milieu en moeilijk kunnen worden gerecycleerd. Volgens Febiac, worden er elk jaar bijna 175.000 wagens geschrapt en buiten dienst gesteld en is de verwerking daarvan dikwijls onvoldoende, om niet te zeggen ondermaats. Ten aanzien van die moeilijke situatie, hebben de autoconstructeurs en de overheid beslist de overname van wrakken te reglementeren via een milieubeleidsovereenkomst (MBO). Een overeenkomst die wij vanzelfsprekend uit alle kracht naleven en promoten.

Elk voertuig dat buiten dienst wordt gesteld, moet binnen een bepaalde termijn bij een erkend centrum worden aangeboden. Dat centrum is de enige instantie die het recht heeft een afbraakcertificaat uit te reiken, waarop vermeld staat dat het voertuig op reglementaire wijze werd afgebroken. De informatie over het voertuig wordt verstuurd naar Febelauto, het organisme dat instaat voor het beheer van de buiten dienst gestelde voertuigen, dat ze op haar beurt doorgeeft aan de Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen (DIV), zodat elk afgebroken voertuig kan worden geschrapt uit de databank van de geregistreerde voertuigen. De recyclage gebeurt vervolgens in vier fasen en wordt uitgevoerd door professionele technici. Tijdens de eerste fase, het zuiveren, worden alle gevaarlijke vloeistoffen en componenten uit het voertuig verwijderd. Bij het ontmantelen, worden de wisselstukken van het voertuig gedemonteerd om opnieuw te worden gebruikt. Vervolgens wordt Het karkas van het voertuig samengedrukt, versneden of vermaald. Dat is de eigenlijke afbraak. Door het recycleren, kunnen de materialen uiteindelijk een nieuw leven beginnen.

Wilt u meer vernemen over:

 1. De manier waarop wrakken op milieuvriendelijke wijze kunnen Worden verwerkt?

  Verwijderen van alle vloeistoffen of zuivering. Klik hier.
  Demontage. Klik hier.
  Vermalen en sorteren

 2. Het ontwikkelen en optimaliseren van methodes voor het hergebruik en het nuttig aanwenden van wrakken of delen ervan?

  Een taak voor de producent. Klik hier.
  Een taak voor de recycleerder. Klik hier.
 3. de evolutie inzake nuttige aanwending bij recyclage? Klik hier.
 4. Waar kan ik gratis mijn wrak kwijt? Klik hier.
 5. Adressen van de aanbevolen centra:

  Belgian Car Recycling
  Boomsesteenweg, 170
  2830 WILLEBROEK
  tel : 03/860.94.80

  Car End
  Scheepzatestraat, 5
  9000 GENT
  tel : 09/251.32.53

  Valorauto Belgium
  Wervikstraat, 320
  8930 MENEN
  tel : 056/52.13.00

  Valorauto Belgium
  Louiscoiseaukaai, 15
  8000 BRUGGE
  tel : 050/44.59.90

  Belgian Car Recycling
  Land van Waaslaan, Haven 1201
  9130 KALLO
  tel : 03/575.05.75

  Valorauto Belgium
  Rue des Artisans, 10
  7822 ATH GHISLENGHIEN
  tel : 068/25.07.50

  Valorauto Belgium
  Rue de la Hamaide, 75
  7333 TERTRE
  tel : 065/52.94.00

Deze informatie werd opgesteld ingevolge het Koninklijk Besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen, art. 5 § 1.
Deze informatie wordt u verstrekt in samenwerking met de vzw Febelauto, het organisme dat instaat voor het beheer van buiten dienst gestelde voertuigen, Woluwedal 46 bus 13 te 1200 Brussel.
Voor meer informatie, kan u ook surfen naar www.environment.fgov.be.